Header Image - Ksitigarbha Temple

Kuan Yin Ceremony November 1st, 2015

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử,

Như chúng ta đã biết, đời càng ngày càng đi vào mạt pháp, sự khổ của nhơn loại càng ngày càng thêm nhiều, nào là chiến tranh, thiên tai, bão lụt, lại thêm những bệnh tật lạ kỳ xảy ra khắp nơi càng làm cho nhân loại sanh linh thêm nhiều khổ nạn. Trước tình trạng khốn khổ như vầy thì hình ảnh của Đức Từ Mẩu Quan Thế Âm Bồ Tát càng cần thiết cho chúng ta hơn bao giờ hết, sự hiện hữu và linh hiển của ngài trong việc bảo hộ không những cho chúng ta cảm được sự an lành trong thế giới nầy khi chúng ta niệm tên ngài. Vì thế để tưởng niệm công đức của Bậc Đại Từ Mẩu Quan Âm, Tăng chúng Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ vía ngài vào ngày chủ nhật 01 tháng 11 năm 2015 (tức ngày 20 tháng 9 Âm lịch). Và củng để tăng trưởng sự tinh tiến tu học Phật pháp và mở rộng thêm sự hiểu biết của chư Phật tử, chùa đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thiên Phước từ California sang để giảng dạy thêm cho chúng ta.

Chương trình lễ gồm có:
9:00am Chùa mở cửa
11:30am Lễ cúng ngọ Phật
12:00pm Thời thuyết pháp đặc biệt do Hòa Thượng Thich Thiên Phước giảng
1:30pm Lễ dâng đèn, hương cúng dường
2:00pm Phật tử thọ chay
4:00pm Hoàn mãn lễ

Để giúp cho buổi lễ thêm phần long trọng, xin Phật tử xa gần nhín chút thời giờ quý báu về tham dự buổi lễ. Sự hiện hữu của quý vị sẽ tạo thêm duyên lành của chúng ta với Đức Từ Mẩu, và còn tăng thêm phần phước hạnh trên đường tu học. Sau cùng nhân lễ vía Quan Thế Âm Cứu Khổ, thay mặt cho tất cả Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự, xin cầu chúc cho tất cả chư Phật tử và quý vị đồng hương luôn luôn được sự bảo hộ an lành trong hào quang Đức Từ Mẩu Quan Thế Âm Bồ tát.


NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA

We at Ksitigarbha Temple would like to invite everyone to the Kuan Yin Ceremony being held this coming Sunday November 1st, 2015. In the midst of all of the conflicts and natural disasters happening around the world, there is one name that comes to mind, Kuan Yin Bodhisattva. In Buddhism, he is most renowned for his boundless compassion and love for all beings. From the beginningless time, he has helped protect and save those who recites his name wholeheartedly and brought peace of mind to those who are suffering. We hope that you have some spare time to come to the ceremony and celebrate this day with us to remember the great conducts of Kuan Yin Bodhisattva. We are also please to inform you that we have invited a guest monk Venerable Thich Thien Phuoc from California to give a dharma session in Vietnamese. Below is the ceremony schedule:

Ceremony Schedule:
9:00am Temple opens
11:30am Noon offering to the Buddha
12:00pm Dharma session by Venerable Thich Thien Phuoc
1:30pm Candle and incense offering
2:00pm Vegetarian lunch
4:00pm Temple closes

Lastly, we want to wish everyone bliss and peacefulness under the radiance of Kuan Yin Bodhisattva’s compassion.

Ksitigarbha Ceremony September 13, 2015

*Please scroll down for English version*

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử:

Trong kinh Địa Tạng đức Phật nhắc đến một tấm lòng cao đẹp và tròn nguyện chí hiếu của một vị Đại Bồ-tát mà không một Phật tử nào nghe đến mà không cung kính lễ bái và ca ngợi. Vì thế để nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên công ơn của ông bà cha mẹ dù phải bận rộn công ăn việc làm nơi xứ sở đầy rẩy gian truân nầy, chùa Địa Tạng sẽ tổ chức đại lễ Khánh Đản Địa Tạng Vương Bồ-tát vào ngày 13 tháng 09 năm 2015 (tức ngày 01 tháng 8 âm lịch). Cũng nhân dịp đại lễ khánh đản Địa Tạng và góp phần lợi lạc trong việc tu học cho chư Phật tử, chùa cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thông Triết viên chủ Tu Viên Chánh Pháp, Oklahoma đến tham dự cũng như có một thời pháp đặc biệt cho chúng ta trong dịp nầy.

Chương trình hành lễ như sau:
9:00am Chùa mở cửa
11:30am Lễ cúng ngọ Phật
12:00pm Thời thuyết pháp đặc biệt do Thượng Tọa Thich Thông Triết chủ giảng
1:30pm Phật tử thọ chay
4:00pm Hoàn mãn lễ

Để tăng tạo thêm duyên lành trong mùa báo hiếu Vu Lan xin chư Phật tử nhín chút thời giờ quý báo về tham dự buổi lễ cầu nguyện nầy. Xin thành thật cảm ơn chư Phật tử và cầu chúc chư vị luôn luôn tròn đầy hiếu hạnh, phước huệ viên mãn, Phật đạo viên thành.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

Dear temple member:

The Ksitigarbha Temple will be hosting the Ksitigarbha Ceremony on Sunday September 13, 2015. We would like to invite everybody to join us to celebrate this day in honoring Ksitigarbha Bodhisattva. The ceremony will be headed by Venerable Thích Thông Triết from Oklahoma and he will also be giving a dharma session in Vietnamese. The ceremony schedule is as follows.

Ceremony schedule:
9:00am Temple opens
11:30am Noon offering to the Buddha
12:00pm Dharma session by Venerable Thích Thông Triết
1:30pm Vegetarian lunch for everybody
4:00pm End of Ceremony

If you can, please take some time off of your busy schedule to join us this ceremony. I would like to wish everyone peace of mind, great resolve in their Buddhist practice, and complete protection under the Buddhas and bodhisattvas.

Vu Lan Ceremony August 30th, 2015

*Scroll down for English version*

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gởi chư Phật Tử và Đồng Hương,

Lại một lần nữa, không khí mùa Vu Lan đang trở về với chúng ta, lễ hội này là một truyền thống tốt đẹp cũng là nét đặc thù trong Phật đạo; và được những người con Phật khắp nơi hoan hỉ đón mừng. Lễ Vu Lan còn được biết đến là lễ hội Báo Hiếu Tứ Ân Phụ Mẫu hay lễ Xá Tội Vong Nhân. Không ai trong chúng ta mà không có cha mẹ, vì thế công ơn sinh thành dưỡng dục ấy thật cao lớn như trời biển, khó mà đền đáp cho vẹn toàn. Chư Phật ba đời đã dạy chúng ta cố gắng tu tròn chữ Hiếu vì hiếu đạo là nguồn cội để chúng ta tu thành Phật trong tương lai. Trong tinh thần báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục và để góp phần phước đức tu hành hầu mong hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ trong mùa Vu Lan Thắng Hội năm nay Địa Tạng Viên Quang Tự long trọng cử hành đại lễ Vu Lan Báo Hiếu vào Chủ Nhật, ngày 30 tháng 08 năm 2015 (tức ngày 17 tháng 07 âm lịch).

Chương trình hành lễ như sau:
9:00am Chùa mở cửa
11:30am Lễ cúng ngọ Phật
12:00pm Buổi thuyết pháp do Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm thuyết giảng
1:00pm Lễ phóng sanh
1:30pm Phật tử thọ chay
3:00pm Lễ cúng thí thực
4:00pm Hoàn mãn lễ

Để buổi lễ thêm phần trang nghiêm, cũng như tạo thêm công đức tu hành cho những người con hiếu thảo, mong chư Phật tử nhín chút thời giờ vân tập về chùa dâng hương cúng Phật nhằm nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được nhiều hàm triêm lợi lạc và thân nhân quá vãng sớm siêu sanh Tịnh Độ. Nhân mùa Hiếu Hạnh năm nay, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự thành kính cầu chúc cho toàn thể chư Phật tử và đồng hương xa gần luôn được sự gia hộ trong hào quang chư Phật và Bồ Tát, cũng như được tròn đầy Hiếu Đạo.

————————

NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

The Ksitigarbha Temple will be hosting the Vu Lan ceremony (also know as Ullambana ceremony) on Sunday August 30, 2015. The purpose of this ceremony is to honor one’s parents and ancestors by praying for their health, well being, and for those who are no longer with us to be born into Buddha’s Pureland. The Buddha has always emphasized the importance of filial piety towards our parents and he regarded it as one of the highest merits anyone can achieve in their lifetime. We all must try to take some time away from our daily routines and thank our parents for their boundless love and sacrifices in raising us to become who we are today. We should take this chance to honor our parents and show them how much we appreciate what they have done for us. In this ceremony, we have invited a guest monk, Venerable Thich Nguyen Tam, to give a dharma session in Vietnamese.

Temple Schedule:
9:00am Temple Opens
11:30am Noon Offering to the Buddha
12:00pm Dharma Session in Vietnamese given by Venerable Thích Nguyen Tam
1:00pm Releasing Animals Ceremony
1:30pm Free Vegetarian Lunch
3:00pm Night Offering
4:00pm End of Ceremony

We hope that you can take some time off of your busy schedule to come and attend the ceremony. Finally we at the Ksitigarbha Temple would like to wish everyone peace of body, peace of mind, and that all parents be honored with filial piety.

Kuan Yin Enlightenment Ceremony August 9, 2015

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử:

Nhân dịp lễ vía Quan Âm Thành Đạo, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức đại lễ trong ngày Chủ Nhật 09 tháng 8 năm 2015 (tức ngày 25 tháng 6 Âm Lịch), cũng góp phần công đức cũng như giúp phật tử tinh tiến trên đường tu học, chùa Địa Tạng đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Trí Long từ Texas đến ban bố buổi thuyết pháp đặc biệt về ý nghĩa và công hạnh của Đức Quán Thế Âm.

Chương trình hành lễ như sau:
9:00am Chùa mở cửa
11:30am Lễ cúng ngọ Phật
12:00pm Thuyết pháp do Thượng Tọa Thích Trí Long thuyết giảng
1:30pm Phật tử thọ chay
5:00pm Hoàn mãn lễ

Đễ giúp buổi lễ thêm phần trang nghiêm cũng như duyên lành của chúng ta trên đường tu đạo, mong chư Phật tử nhín chút thời giờ đến tham dự buổi cầu nguyện nầy và sau hết cầu chúc cho chư phật tử và bửu quyến luôn luôn được sự gia trì của chư Phật và bồ tát, được vô lượng an lành và hạnh phúc.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

This coming Sunday August 9, 2015, the Ksitigarbha Temple will be hosting a ceremony for the compassionate bodhisattva Kuan Yin also known as Avalokiteśvara in Sanskrit. We hope that you can take some time off of your busy schedule to attend this event. On this special occasion, we are inviting a guest monk Venerable Thich Tri Long from Texas to give a dharma session in Vietnamese. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony schedule:
9:00am Temple opens
11:30am Noon offering to the Buddha
12:00pm Dharma session given by Venerable Thich Tri Long in Vietnamese
1:30pm Vegetarian lunch
5:00pm Temple closes

Again, we hope you can come by and attend this ceremony. The monks at Ksitigarbha Temple would like to wish everyone a peace, prosperity, and be safe under the light of the Buddhas and bodhisattvas.

Lễ Đàn Thủy Lục và Kỷ Niệm 20 Năm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Cứu Khổ Tam Đồ- Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma-Ha-Tát

Kính thưa chư vị Phật tử,

Như chúng ta đã biết, ngày nay đời sống của con người ngày càng bị đe dọa bởi rất nhiều khó khăn do thiên tai bão lụt cũng như những căn bệnh hiểm nghèo ngày càng hoành hành ở khắp mọi nơi. Thêm vào đó, những cảnh tang thương, khốc liệt do chiến tranh mà loài người gây tạo không ngừng nghỉ. Trước những trầm luân của cuộc sống đầy gian truân và bất trắc này, cũng như những thảm cảnh điêu tàn do thiên tai tàn phá; nên Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự cố gắng thực hiện đại Trai Đàn Chẩn Tế- Thủy Lục Pháp Hội Khoa Nghi để nương vào uy lực gia trì của Tam Bảo cùng sự gia trì bảo hộ của thiên long bát bộ nhằm cầu siêu cho thập loại cô hồn chúng sanh và cứu độ cho các loài khổ chúng quần mê đang lang thang nơi chốn U Minh được sớm siêu sanh nơi miền Tịnh Độ. Đại lễ trai đàn sẽ được cử hành từ thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 24 tháng 4 năm Ất Mùi) cho đến thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 27 tháng 4 năm Ất Mùi)

Chương trình Trai Đàn Chẩn Tế- Thủy Lục Pháp Hội như sau:
Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 24 tháng 4 năm Ất Mùi)
10:00am Khai Đàn Pháp Hội
Thứ Năm, ngày 11 và thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 25, 26 tháng 4 năm Ất Mùi)
9:00am-12:00pm Tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện- trọn bộ (theo nghi thức Việt, Hoa)
12:00pm Lễ Cúng Ngọ Phật và Tam Thiên Thế Giới (theo nghi thức Việt, Hoa)
2:00pm-5:00pm Tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện- trọn bộ (theo nghi thức Việt, Hoa)
5:00pm Cúng thí thực chư hương linh quá vãng (theo nghi thức Việt, Hoa)
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 27 tháng 4 năm Ất Mùi)
9:00am-12:00pm Lễ Cúng Đàn Chư Thiên
12:00pm Lễ Cúng Ngọ Phật và Tam Thiên Thế Giới (theo nghi thức Việt, Hoa)
4:00pm-8:00pm Lễ Du Gìa Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi

Trai Đàn Chẩn Tế- Thủy Lục Pháp Hội do Hòa Thượng Thích Nhật Truyền- viện chủ chùa Địa Tạng đương vị Sám Chủ, cùng sự hợp nhất hộ đàn của chư tôn đức Tăng tại Địa Tạng Viên Quang Tự và chư tôn đức Tăng tại Đài Loan đảo quốc theo nghi thức Mật Nghi.
Pháp hội gồm có hai Đàn Tràng chính là Đàn Tràng Cầu An, và Đàn Tràng Cầu Siêu:

• Đàn Tràng Cầu An mang tính cách cầu nguyện cho tất cả chư thiện nam, tín nữ hiện tiền được cuộc sống ấm no, kiết tường, thịnh vượng, v.v…
• Đàn Tràng Cầu Siêu mang tính cách siêu tiến cho cửu huyền thất tổ, chư vị hương linh siêu phần lạc mộ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn, chúng sanh hoạnh tử, chết vì thiên tai, bão lụt, bệnh tật cũng như những anh linh sơ sinh, chết vì hư thai, phá thai, v.v…

Hòa vào không khí trang nghiêm của pháp hội, Tăng chúng tại chùa Địa Tạng trang trọng cử hành đại lễ khai nhãn thánh tượng Lô Xá Na Phật lộ thiên và lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Địa Tạng Viên Quang Tự vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 28 tháng 4 năm Ất Mùi)

Chương trình Đại Lễ như sau:
Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 28 tháng 4 năm Ất Mùi)
10:30am-11:00am Đốt pháo khai lễ và múa lân khai mạc
11:00am-11:20am Lễ dâng hương hoa và lễ khai nhãn thánh tượng Lô Xá Na Phật lộ thiên
11:30am-12:00pm Lễ cúng Ngọ Phật
12:00pm-12:30pm Lời cảm từ của Hòa Thượng viện chủ chùa Địa Tạng Viên Quang Tự
12:30pm-1:00pm Lời chúc mừng từ đại diên Tăng chúng tại Đài Loan đảo quốc
1:00pm Cắt bánh kiết tường và phát quà lưu niệm cho chư Phật tử
1:30pm Phật tử thọ chay
3:00pm Hoàn Mãn Lễ

Để giúp buổi lễ được sớm thành tựu và quý Phật tử có thể tạo thêm phần phước báu cho thân bằng quyến thuộc, kẻ còn người mất được hàm triêm lợi lạc; mong quý Phật tử nhín chút thời giờ về chùa tụng kinh cũng như tham dự Pháp Hội và Đại Lễ theo như ngày và giờ nêu trên. Một lần nữa, thay mặt cho Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang tự, tôi thành tâm cầu chúc cho quý vị cùng bửu quyến vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường; cũng như cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ của quý vị sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc.

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát