Phim Lễ Vía Quan Âm Cứu Khổ

Xin mời quý Phật tử xem trương trình thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm trong lễ vía Quan Thế Âm Cứu Khổ do Tommy Nguyễn thực hiện:

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>