Phim Xuân Giáp Ngọ 2014 Chùa Địa Tạng

Xin mời quí Phật tử xem phìm Xuân Giáp Ngọ 2014 do Tommy Nguyễn cùng Chánh Minh quay và thực hiện

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>