Vu Lan Ceremony August 21, 2016

*Scroll down for English version*

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gởi chư Phật Tử và Đồng Hương,

Lại một lần nữa, không khí mùa Vu Lan đang trở về với chúng ta, lễ hội này là một truyền thống tốt đẹp cũng là nét đặc thù trong Phật đạo và được những người con Phật khắp nơi hoan hỉ đón mừng. Lễ Vu Lan còn được biết đến là lễ hội Báo Hiếu Tứ Ân Phụ Mẫu hay lễ Xá Tội Vong Nhân. Không ai trong chúng ta mà không có cha mẹ, vì thế công ơn sinh thành dưỡng dục ấy thật cao lớn như trời biển, khó mà đền đáp cho vẹn toàn. Chư Phật ba đời đã dạy chúng ta cố gắng tu tròn chữ Hiếu vì hiếu đạo là nguồn cội để chúng ta tu thành Phật trong tương lai. Trong tinh thần báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục và để góp phần phước đức tu hành hầu mong hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ trong mùa Vu Lan Thắng Hội năm nay Địa Tạng Viên Quang Tự long trọng cử hành đại lễ Vu Lan Báo Hiếu vào Chủ Nhật, ngày 21 tháng 08 năm 2016 (tức ngày 19 tháng 07 âm lịch).

Chương trình hành lễ như sau:
9:00am Chùa mở cửa
11:30am Lễ cúng ngọ Phật
12:00pm Buổi thuyết pháp do Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu thuyết giảng
1:00pm Lễ phóng sanh
1:30pm Phật tử thọ chay
3:00pm Lễ cúng thí thực
4:00pm Hoàn mãn lễ

Để buổi lễ thêm phần trang nghiêm, cũng như tạo thêm công đức tu hành cho những người con hiếu thảo, mong chư Phật tử nhín chút thời giờ vân tập về chùa dâng hương cúng Phật nhằm nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được nhiều hàm triêm lợi lạc và thân nhân quá vãng sớm siêu sanh Tịnh Độ. Nhân mùa Hiếu Hạnh năm nay, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự thành kính cầu chúc cho toàn thể chư Phật tử và đồng hương xa gần luôn được sự gia hộ trong hào quang chư Phật và Bồ Tát, cũng như được tròn đầy Hiếu Đạo.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

The Ksitigarbha Temple will be hosting the Vu Lan ceremony (also know as Ullambana ceremony) on Sunday August 21, 2016. The purpose of this ceremony is to honor one’s parents and ancestors by praying for their health, well being, and for those who are no longer with us to be born into Buddha’s Pureland. The Buddha has always emphasized the importance of filial piety towards our parents and he regarded it as one of the highest merits anyone can achieve in their lifetime. We all must try to take some time away from our daily routines and thank our parents for their boundless love and sacrifices in raising us to become who we are today. We should take this chance to honor our parents and show them how much we appreciate what they have done for us. In this ceremony, we have invited a guest monk, Venerable Thich Nguyen Sieu, to give a dharma session in Vietnamese.

Temple Schedule:
9:00am Temple Opens
11:30am Noon Offering to the Buddha
12:00pm Dharma Session in Vietnamese given by Venerable Thích Nguyen Sieu
1:00pm Releasing Animals Ceremony
1:30pm Free Vegetarian Lunch
3:00pm Night Offering
4:00pm End of Ceremony

We hope that you can take some time off of your busy schedule to come and attend the ceremony. Finally we at the Ksitigarbha Temple would like to wish everyone peace of body, peace of mind, and that all parents be honored with filial piety.

Comments ( 4 )

 1. Loan lu
  Gia đình von thành kính cám ơn Thày đã gởi Thông báo!!! Con sẽ hiện diện vào ngày đó !!! A đi Đà phật
 2. tallam bangaraiah
  namo buddhaya thanks for invite for the event.we will be there for this event.
 3. Con Tỳ Kheo Ni; Thích Nữ Tâm Diệu
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Con Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tâm Diệu. Con xin Thành Kính cảm niệm công đức Thầy đã gởi Emaìl cho con. Trong suốt mấy tuần vưa qua con đã đi nhập Hạ An Cư ở Edmonton, Tỉnh Alberta, Canada. Và sau đó con đi dự lễ Vu Lan ở Calgary mãi đến hôm nay con mới về lại Vancouver, BC. Con xin phép hồi thư cho Thầy được rõ vì thời gian con đi tu học nên không có check email. Nhân mùa Hạ năm nay con Thành Kinh Chúc mừng Thầy Viện Chủ cùng Chư Tăng Ni "Địa Tạng Viên Quang Tự" được thêm một tuổi đạo, Huệ Đăng Thường Chiếu lam lợi lạc Quờn Sanh. A Di Đà Phật ! Hẹn vào dịp khác con mong mỗi được dịp về dự lễ cùng Đai Chúng bên ấy. Con xin kinh bái. Nam Mô Hoan Hĩ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
 4. Durand
  Thanks for sharing your ideas! There are, nevertheless, some disadvantages when it comes to clinic. Once I was a school student, I thought just how one ought to tackle this issue but I would always come across some funny replies: go google it or even ask for a friend. What if my friends don't have enough knowledge or expertise to assist me? What if I googled it multiple times and couldn't locate the answer? That's when articles like this you can provide appropriate guidance on the issue. Once more, thank you for your job!

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>