Important Update: Temple Closed New Years Eve

Due to the bad weather conditions and dangerous icy roads, we have decided to close the temple tonight February 4th, 2019 (lunar new years eve) for the safety of our members and temple goers. The regular schedule for New Years day 1-3 will resume operation as normal.

Vì thời tiết thai đổi và đường đi lên chùa nguy hiểm, chùa Địa Tạng sẽ đóng cửa đêm giao thừa ngày 4 tháng 2 năm 2019 để giử sự an toàn cho các Phật tử. Chương trình cho ngày Tết mùng 1-3 (ngày 5-7 tháng 2 năm 2019) chùa sẽ tiếp tục hoạt động và mở cửa như bình thường. Nam Mô A Di Đà Phật

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>