March 15, 2020 Ceremony Cancelled

Kính thưa chư Phật tử,

Chùa Địa Tạng sẽ không còn tổ chức lễ vía Quan Thế Âm Bô Tát Xuất Gia vào ngày 15 tháng 3, 2020. Để tránh bệnh dịch corona và giữ sự an toàn cho tát cả, chùa sẽ theo tin tức mà quyết định hành trình cho các ngày lễ khác trong năm. Xin cầu nguyện cho tất cả Phật tử được thân tâm an lạc và được bảo vệ trong hào quang của chư Phật chư đại Bồ tát.

Nam Mô A Di Đà Phật

Due to the recent events, we are postponing our ceremonies until further notice. The ceremony on March 15, 2020 has been cancelled. We will keep up with the news and update you on other ceremonies during the year. Please stay home for now and be safe.

Comment ( 1 )

  1. izle
    I really like your writing style, fantastic information, appreciate it for posting : D. Fallon Saunderson Demitria

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>