Vu Lan Ceremony August 28, 2021

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật Tử và Đồng Hương,

          Lại một lần nữa, không khí mùa Vu Lan đang trở về với chúng ta. Lễ hội này là một truyền thống tốt đẹp, cũng là nét đặc thù trong Phật đạo; và được những người con Phật khắp nơi hoan hỉ đón mừng. Lễ Vu Lan còn được biết đến là lễ hội Báo Hiếu Tứ Ân Phụ Mẫu hay lễ Xá Tội Vong Nhân. Không ai trong chúng ta mà không có cha mẹ; vì thế công ơn sinh thành dưỡng dục ấy thật cao lớn như trời biển, khó mà đền đáp cho vẹn toàn. Chư Phật ba đời đã dạy chúng ta cố gắng tu tròn chữ Hiếu, vì hiếu đạo là nguồn cội để chúng ta tu thành Phật trong tương lai.

Trong tinh thần báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục và để góp phần phước đức tu hành hầu mong hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ trong mùa Vu Lan Thắng Hội năm nay Địa Tạng Viên Quang Tự long trọng cử hành đại lễ Vu Lan Báo Hiếu vào Thứ Bảy ngày 28 tháng 8 năm 2021 (nhằm ngày 21 tháng 07 Âm lịch).

Chương trình lễ như sau:

9:00 AMChùa mở cửa- Phật tử về chùa dâng hương lễ Phật
11:30 AMLễ cúng ngọ Phật *
1:00 PMLễ phóng sanh và dâng sớ cầu an- cầu siêu*
3:00 PMLễ cúng thí thực *
4:00 PMHoàn mãn lễ

Để buổi lễ thêm phần trang nghiêm, cũng như tạo thêm công đức tu hành cho những người con hiếu thảo, mong chư Phật tử nhín chút thời giờ vân tập về chùa dâng hương cúng Phật nhằm nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được nhiều hàm triêm lợi lạc và thân nhân quá vãng sớm siêu sanh Tịnh Độ. Nhân mùa Hiếu Hạnh năm nay, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự thành kính cầu chúc cho toàn thể chư Phật tử và đồng hương xa gần luôn được sự gia hộ trong hào quang chư Phật và Bồ Tát, cũng như được tròn đầy Hiếu Đạo.

* Ghi chú: Vì tình hình dịch bệnh chưa ổn định; cho nên các buổi lễ Cúng Ngọ, Phóng Sanh, Dâng sớ Cầu An- Cầu Siêu và Cúng Thí Thực sẽ được chư Tăng trong nội tự cử hành. Chư Phật tử muốn đóng góp cho buổi lễ Phóng Sanh, Cầu An, Cầu Siêu, xin vui lòng điền tên vào các mẫu sớ đính kèm và gửi về chùa trước ngày 27 tháng 08 năm 2021 để chư Tăng tiện việc sắp xếp cho lễ cúng.

Divider

NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

Dear Temple members and visitors,

The Ksitigarbha Temple will be hosting the Vu Lan ceremony (also know as Ullambana ceremony) on Saturday August 28, 2021. The purpose of this ceremony is to honor one’s parents and ancestors by praying for their health, well being, and for those who are no longer with us to be born into Buddha’s Pureland. The Buddha has always emphasized the importance of filial piety towards our parents and he regarded it as one of the highest merits anyone can achieve in their lifetime. We all must try to take some time away from our daily routines and thank our parents for their boundless love and sacrifices in raising us to become who we are today. We should take this chance to honor our parents and show them how much we appreciate what they have done for us. In this ceremony, there will be no sermons and no vegetarian lunches due to precautions for covid safety measures. We sincerely apologize.

Ceremony Schedule:

9:00amTemple Opens
11:30amNoon Offering to the Buddha *
1:00pmReleasing Animals Ceremony *
3:00pmNight Offering *
4:00pmEnd of Ceremony

We hope that you can take some time off of your busy schedule to come and attend the ceremony. Finally we at the Ksitigarbha Temple would like to wish everyone peace of body, peace of mind, and that all parents be honored with filial piety and great health.

* Notice: Because of covid cases still lingering, all the noon offering, releasing animals, and night offering will be perform by the monks only without a crowd. Please do not gather in close spaces and keep you and your family safe by following all recommended social distancing practices.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>