Happy New Years 2022

Trong không khí mùa xuân Nhâm Dần năm 2022 sắp đến, tất cả chư Tăng, Ni tại Địa Tạng Viên Quang Tự xin thành kính gởi đến tất cả chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, cùng quý Phật tử đồng hương trong và ngoài nước lời cầu chúc trong năm mới nhiều an lạc, vạn sự như ý và tràn đầy hoan hỷ.

Happy New Years! As we go into 2022 Year of the Tiger, all the monks and nuns at the Ksitigarbha temple would like to wish everyone peace, prosperity, and full of happiness. We are excited to announce that the temple will be opened for the celebrations on the following dates:

Chương trình Tết sẽ như sau:

February 1-3 (New Years Day 1-3): 9am – 5pm

February 5-6 (Extra open days): 10am – 3pm

February 13 (First Full Moon Ceremony): 10am – 3pm

Cầu mong chư Phật tử xa gần nhín chút thời giờ quý báu về chùa dâng hương cúng Phật đầu năm và thăm viếng cảnh chùa. Cũng trong mùa xuân này với niềm không khí thiêng liêng, một lần nữa tôi thành tâm cầu chúc cho tất cả Phật tử và đồng bào luôn sống tròn đầy an lạc và được sự gia hộ trong hào quang từ bi của chư Phật và Bồ Tát.

We hope everyone can spare your precious time and come celebrate and offer incense to the Buddha to pray with us during the new year. As always, we wish everyone is safe and protected under the halo of the Buddhas and bodhisattvas.

Comment ( 1 )

  1. Callie
    Is there a shuttle this year? Thank you!

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>