Guan Yin Bodhisattva Enlightenment Ceremony August 6th, 2023

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử:

Nhân dịp lễ vía Quan Âm Thành Đạo, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức đại lễ trong ngày Chủ Nhật 6 tháng 8 năm 2023 (tức ngày 20 tháng 6 Âm Lịch), cũng góp phần công đức cũng như giúp phật tử tinh tiến trên đường tu học, chùa Địa Tạng đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Quang ban bố buổi thuyết pháp đặc biệt về ý nghĩa và công hạnh của Đức Quán Thế Âm.

Chương trình hành lễ như sau:
9:00amChùa mở cửa
11:30amLễ cúng ngọ Phật
12:00pmThời Pháp thoại của Hòa Thượng Thích Minh Quang
1:30pmPhật tử thọ chay
4:00pmHoàn mãn lễ

Nhằm giúp buổi lễ thêm phần trang nghiêm, cũng như duyên lành của chúng ta trên đường tu đạo, mong chư Phật tử nhín chút thời giờ đến tham dự buổi cầu nguyện này và sau hết cầu chúc cho chư Phật tử cùng bửu quyến vô lượng an lành và luôn được sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

This coming Sunday August 6th, 2023, the Ksitigarbha Temple will be hosting a ceremony for the compassionate bodhisattva Guan Yin (Avalokiteśvara). We hope that you can take some time off of your busy schedule to attend this event. On this special occasion, we are inviting a guest monk Venerable Thich Minh Quang to give a dharma session in Vietnamese. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony schedule:
9:00amTemple opens
11:30amNoon offering to the Buddha
12:00pmDharma session given by Venerable Thich Minh Quang
1:30pmVegetarian lunch
4:00pmTemple closes

Again, we hope you can come by and attend this ceremony. The monks at Ksitigarbha Temple would like to wish everyone a peace, prosperity, and healthiness under the light of the Buddhas and bodhisattvas.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>