Category Archives

19 Articles

2016 New Ceremony Calendar!

2016

As we step into the new year, we at Ksitigarbha temple would like to wish you and your family a fresh brand new start in the new year, full of health and happiness, and always protected under the halos of the Buddhas and Bodhisattvas. We have posted a new ceremony calendar which you can view it here. Please have a look and plan according if you wish to attend any of the ceremonies and have a safe and happy new year!

Happy 2014!

Happy New Year! Hope the new year brings you and your family health and happiness. We have posted the new 2014 ceremony schedule, please check the Ceremonies page for the updated 2014 temple calendar.

Nhân dịp đầu năm 2014, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự thành kính cầu chúc quý Phật tử gần xa cùng gia quyến một năm mới sức khoẻ an khang và tràn đầy niềm hỷ lạc.

Chùa đã đăng lên chương trình lễ của năm Giáp Ngọ 2014, quý Phật tử có thể tham khảo thêm tại đây Ceremonies để tiện việc sắp xếp thời gian về chùa lễ Phật.

Visiting the Temple

Hello to all who are new to the temple as well as current members. I hope everything is well and you are enjoying the new year so far. I have an announcement to make for those who haven’t gotten a chance to visit the temple and are wondering when the temple will be open again. We are planning to open our gates again this Saturday, February 16 from 10:00am to 5:00pm for anyone who wants to come and visit. Our temple is normally closed on other days and are open only on special occasions and for ceremonies. You can find the full schedule of these special occasions and ceremonies on our Ceremonies page. Ceremony dates throughout the year always fall on a Sunday and are usually from 11:00am-4:00pm. A full schedule is posted on this website 1 week before the ceremony date. Please check back this Sunday for the full schedule for the First Full Moon Ceremony which is the next upcoming ceremony.

Thank you and I wish everyone all the best.

New 2013 Ceremony Schedule

Mấy Thầy ở chùa Địa Tạng đã sắp sép chương trình cho mấy ngày lể cho năm tới 2013 Quý Tỵ. Xin mời quý Phật tử xem coi: Ceremonies Page

We have put up the new ceremony schedule for 2013, please take a look in the Ceremonies page. Make sure to mark down the dates in your calendar and come join us for the celebration! If you are on our mailing list, we will continue sending out invitation reminders 1 week before each ceremony and a detail schedule will be posted on this website before each ceremony.

Hình Ảnh Lễ Khai Kinh

  View Album

Đem ngày 13 tháng 8, chùa Địa Tạng Viên Quang Tự lần đầu tiên tổ chức lễ khai kinh Duyên Mệnh Địa Tạng và Địa Tạng Thập Luân Kinh. Các hình ảnh nầy do chú Thiện Tâm chụp và đăng lên để chia sẽ với tất cả. Nếu quý Phật tử nào không được cơ hội lên chùa dự lễ khai kinh vừa rồi, xin nhín một chút thơi giờ tuần sao vào ngày 20 tháng 8 để tụng kinh cầu cho ông bà tổ tiên mau sớm được siêu sanh Tịnh độ và bà con quyến thuộc còn tại thế được thân tâm an lạc. Mấy thầy sẽ tiếp tục tụng Quyển thứ 2 của Kinh Địa Tạng Thập Luân và sẽ bất đầu vào 7 giờ tối.

New Website Design

So I finally got around to redesigning the site. It’s been awhile and I have been busy, but now it’s finally up! Let me know what I can do to improve your browsing experience or if you think you can help improve it. Any suggestions is appreciated. I’m a software engineer at heart, so I have really bad taste for web design and also terrible at anything that involves creativity.