Category Archives

94 Articles

Buddha’s Relic Ceremony April 17, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư phật tử:

Để tưởng niệm ngày vía Nhập Niết Bàn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ cúng dường Xá Lợi vào ngày chủ nhật 17 tháng 4, 2011 (tức vào ngày 15 tháng 3 Âm lịch). Cũng để tăng sự trang nghiêm, và góp phần vào sự tu học của phật tử, chùa Địa Tạng đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Viên Lý đến từ California và trong buổi lễ nầy Thượng Tọa sẽ có buổi thuyết pháp đặc biệc dành cho chư phật tử. Mong sự hiện diện của chư phật tử sẽ tạo thêm phước lành của chúng ta với Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật và để tưởng nhớ công đức bất tư nghì mà Đức Phật đã chỉ đường cho chúng ta trong sự giải thoát sanh, lảo, bịnh, tử. Cũng để tưởng niệm công đức nầy và giúp buổi lễ thêm phần long trọng, mong chư phật tử nhín chút thời giờ đến tham dự buổi lễ trên. Cầu chúc chư phật tử luôn luôn được thân tâm an lạc, hoan hỉ trong đường tu học dưới sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát.

Chương trình hành lễ:
9:00 am – Chùa mở cửa
11:30 am – Lễ cúng ngọ Phật
12:00 pm – Buổi giảng pháp đặc biệt do Thượng Tọa Thích Viên Lý đến từ California
1:00 pm – Phật tử thọ chay
5:00 pm – Hoàn mãn lễ


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

To remember the day that Shakyamuni Buddha entered parinirvana, Ksitigarbha Temple is hosting the Buddha’s Relic Ceremony on Sunday April 17, 2011. This ceremony we have invited a guest monk Venerable Thich Vien Ly from California to give a dharma session in Vietnamese. If you have time, you are welcome to join us on this special occasion. The purpose of this ceremony is to reflect on the lessons we can learn from the Buddha’s life and his teachings so that one day we can escape this cycle of birth, sickness, old age and death. When the Buddha was near the end of his life and was about to pass into parinirvana, his disciples all stood around by his side and couldn’t help but cry. To sooth their sadness, he reminded them of the law of impermanence. That all things that arises are subject to decay, all that comes into existence must one day cease to exist, and that we should not rely on anybody but ourselves for our own liberation. The Buddha’s teachings have echoed throughout the times and have saved countless beings. As a Buddhist, a follower of his teachings, we must try our best to learn it and apply it to our everyday life. Lastly, I would like to wish everybody a peaceful mind, happiness in your Buddhist path, and safe under the protection of the Buddhas and bodhisattvas. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony Schedule:
9:00 am – Temple opens
11:30 am – Noon offering to the Buddha
12:00 pm – Dharma session by Veneral Thích Viên Lý
1:00 pm – Vegetarian lunch
5:00 pm – Temple closes

Kuan Yin Ceremony

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư phật tử,

Mổi năm khi mùa xuân đến và trên những cành cây vừa hé nụ, gió xuân đến với tất cả chúng ta, không một ai không mừng rở, vì chúng ta sắp qua một mùa đông lạnh lẻo tàn úa. Thì hình ảnh của đức từ mẩu Quán Âm cũng là một hình ảnh của một mùa xuân che chở tràn đầy lòng từ bi bảo vệ cho tất cả mọi loài chúng sanh trong sự sống nhiều đau khổ, vì thế chúng ta thường đón nhận hình ảnh của ngài như một người mẹ hiền thương mến và che chở những người con yếu đuối. Để tưởng niệm công đức vô biên nầy, tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ vía đức Quán Âm Xuất Gia vào ngày 27 tháng 3 năm 2011, dương lịch (tức là ngày 23 tháng 2 âm lịch) để thêm phần phước báo, cũng như tăng tiến trên con đường tu học của chư phật tử, chùa đã cung thỉnh thượng toạ Thích Thiện Ý tại California đến để giảng dạy về công đức củng như thánh hạnh của đức từ mẩu Quán Âm.

Chương trình lễ sẽ tổ chức như sau:
9:00 am: Chùa mở cửa
11:30 am: Lễ cúng ngọ
12:00 pm: Thời thuyết pháp của thượng toạ Thích Thiện Ý
1:00 pm: Lễ dâng y cúng dường đức Quán Âm Bồ Tát
1:30 pm: Phật tử thọ trai
5:00 pm: Hoàn mãn lễ

Để tăng thêm phần trang nghiêm trong buổi lễ, củng như tạo thêm duyên lành của chúng ta với đức từ mẩu, xin phật tử nhín chút thời giờ về tham dự pháp hội và cầu chúc cho tất cả chư phật tử luôn luôn được sống trong ánh hào quang của đức từ mẩu Quán Thế Âm Bồ Tát.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

This coming Sunday March 27, 2011, Ksitigarbha Temple will be open for the spring Kuan Yin Ceremony. Kuan Yin bodhisattva in Buddhism is a well known and well respected figure who is like a mother to all sentient beings. His name means “listener of all sorrows” and he has made countless efforts to save all sentient beings during situations of trouble and suffering. This ceremony we have invited a guest monk Venerable Thích Thiện Ý to come and give a dharma session to talk about the many virtues and merits of Kuan Yin bodhisattva and then afterwards for those who wants to participate, we will make silk scarf offerings to Kuan Yin. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony Schedule:
9:00 am: Temple opens
11:30 am: Noon offering to the Buddha
12:00 pm: Guess monk Venerable Thích Thiện Ý will be giving a dharma talk in Vietnamese
1:00 pm: Offering to Kuan Yin bodhisattva
1:30 pm: Vegetarian lunch
5:00 pm: Temple close

I hope you can take some time off of your busy schedule to attend the ceremony. Finally, I would like to wish everyone is safe and blissful under the protection of Kuan Yin bodhisattva.

First Full Moon Ceremony

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Nhân dịp đầu năm Tân Mẹo 2011. Để kết duyên trong Tam Bảo, cũng như gieo them căn lành với Phật Pháp, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức buổi cơm chay thiết đải chư phật tử nhân dịp Rằm Thượng Nguyên nhằm ngày 20 tháng 2 năm 2011 (tức 18 tháng 01 Âm lịch). Cũng trong dịp này chùa sẽ tổ chức dâng đèn Dược Sư để cầu an cho chư phật tử. Trong ngày vui tốt lành của đầu năm, mong chư phật tử và quý đồng hương nhín chút thời gian quý báu về tham dự buổi lễ cầu an nầy.

Chương trình lễ sẽ tổ chức như sau:
9:00 am: Chùa mở cửa
11:30 am: Múa lân mừng xuân mới và lời chuc Tết của thầy trụ trì
12:00 pm: Lễ đốt đèn và tụng kinh Dược Sư
12:30 pm: Dâng sớ cầu an cho phật tử
1:00 pm: Phật tử thọ chay
5:00 pm: Hoàn mãn lễ

Xin thành thật cảm tạ chư phật tử và cầu mong chư phật tử được thân tâm an lạc vạn sự kiết tường.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

On behalf of the monks at Ksitigarbha Temple, I would like to invite everyone to the First Full Moon Ceremony coming up this Sunday February 20, 2011. This is going to be one of our most crowded ceremonies in the year. Before noon, a portion of the lower parking lot will be closed off for the dragon dance. For those who are new to the temple, once the lower and upper parking lot fills up, we would normally park cars at a remote location and shuttle people back to our temple. The person at the front gate will give you directions to the remote parking if you happen to come when the temple parking lot is full. For those members who are familiar with this, please go to the remote parking lot(s) once the flags are up. If you have any questions, please feel free to email us. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony Schedule:
9:00 am: Temple opens
11:30 am: Dragon dance
12:00 pm: Reading Medicine Buddha sutra and candle offering
12:30 pm: Blessing ceremony
1:00 pm: Vegetarian lunch
5:00 pm: Temple close

I hope you can take some time off of your busy schedule to attend the ceremony. Finally, I would like to wish everyone is safe and blissful under the protection of the Buddhas and bodhisattvas.

Chinese New Years 2011

As you all may know, Chinese New Years is coming up and this year Dia Tang Temple for the first time ever will be open at night on the day before Lunar New Years which falls on 2/2/2011. We have finally finished installing all of the proper lighting at the temple and so we decided to open it up this year. However, please be careful while driving up because Filbert Road is still very dark and dangerous at night. The temple will also be open on the first 3 days of the new years which falls on the days 2/3/2011 – 2/5/2011. It will be extremely crowded and so we would like to apologize ahead of time for any troubles in parking or delays in shuttling you to the temple.

New Years Schedule

February 2, 2011
9:00 pm: Temple opens
11:30 pm – 12:00 am: Flower offering to the Buddha and a few words from the head monk
12:00 am – 2:00 am: New Years Ceremony
3:00 am: Temple close

February 3-5, 2011 (Lunar New Year Day 1, 2, 3)
9:00 am: Temple opens
6:00 pm: Temple close

On behalf of the monks at Dia Tang Temple, I would like to wish everybody a happy and prosperous new year and may all be safe under the protection of the Buddha and bodhisattvas.