Header Image - Ksitigarbha Temple

Hình Ảnh Lễ Khai Kinh

  View Album

Đem ngày 13 tháng 8, chùa Địa Tạng Viên Quang Tự lần đầu tiên tổ chức lễ khai kinh Duyên Mệnh Địa Tạng và Địa Tạng Thập Luân Kinh. Các hình ảnh nầy do chú Thiện Tâm chụp và đăng lên để chia sẽ với tất cả. Nếu quý Phật tử nào không được cơ hội lên chùa dự lễ khai kinh vừa rồi, xin nhín một chút thơi giờ tuần sao vào ngày 20 tháng 8 để tụng kinh cầu cho ông bà tổ tiên mau sớm được siêu sanh Tịnh độ và bà con quyến thuộc còn tại thế được thân tâm an lạc. Mấy thầy sẽ tiếp tục tụng Quyển thứ 2 của Kinh Địa Tạng Thập Luân và sẽ bất đầu vào 7 giờ tối.

Vu Lan Ceremony August 7, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử:

Mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về với chúng ta, ngày mà người con hiếu thảo nào cũng mang trong tâm tưởng nhớ đến công ơn sanh thành và nuôi dưỡng khổ cực của cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ nhiều đời trong quá khứ, để tỏ lòng nhớ công ơn nuôi dưỡng to lớn như trời biển này Chùa Địa Tạng sẽ tổ chức Lễ Vu Lan vào ngày 07 tháng 08 năm 2011, (tức ngày 08/07/2011 AL). Để buổi lễ thêm phần trang nghiêm, chùa đã cung thỉnh đại lão Hoà Thượng Thích Tụê Minh từ Missouri đến ban bố một buổi thuyết pháp đặc biệt.

Chương trình lễ như sau:
9:00 AM – Chùa mở cửa
11:30 AM – Lễ cúng ngọ Phật
12:00 PM – Thời thuyết pháp do đại lão Hoà Thượng Thích Tuệ Minh thuyết giảng
1:00 PM – Lễ phóng sanh
1:30 PM – Phật tử thọ chay
3:00 PM – Lễ cúng vong
4:00 PM – Hoàn mãn lễ

Kính thưa chư phật tử để nghĩ nhớ và báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của ông bà và cha mẹ, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ làm đại lễ phóng sanh chim, rùa, cá, v.v…chư phật tử nào muốn đóng góp phần công đức xin lên chùa ghi mẫu đơn phóng sanh trước khi lễ bắt đầu. Trong dịp đại Lễ Vu Lan Bồn, chúng tôi xin trân trong kính mời chư phật tử và quý thân hữu, đồng hương, bớt chút thời giờ về chùa dâng hương cúng Phật và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh Tịnh Độ và cha mẹ hiện tiền nhiều hàm triêm lợi lạc.
Cũng trong mùa Vu Lan hay gọi mùa báo hiếu, tôi xin thay mặt cho tất cả tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự, cầu xin tam bảo gia hộ cho chư phật tử cùng gia quyến luôn luôn được thân tâm an lạc và tròn đầy hiếu niệm.

————————

NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

The Ksitigarbha Temple will be hosting the Vu Lan ceremony (also know as Ullambana ceremony) on Sunday August 7, 2011. The purpose of this ceremony is to honor one’s parents and ancestors by praying for their health, well being, and for those who are no longer with us to be born into Buddha’s Pureland. The Buddha has always emphasized the importance of filial piety towards our parents and he regarded it as one of the highest merits anyone can achieve in their lifetime. We all must try to take some time away from our daily routines and stop to remember the huge debt that we owe to our parents for their boundless love and sacrifices in raising us to become who we are today. We should take this chance to honor our parents and show them how much we appreciate what they have done for us. In this ceremony, we have invited a guest monk, Venerable Thich Tue Minh, to give a dharma session in Vietnamese.

Ceremony schedule:
9:00 AM – Temple opens
11:30 AM – Noon offering to the Buddha
12:00 PM – Dharma session given by Venerable Thich Tue Minh
1:00 PM – Releasing of animals ceremony
1:30 PM – Vegetarian lunch
4:00 PM – Temple closes

We hope that you can take some time off of your busy schedule to come and attend the ceremony. Finally we at the Ksitigarbha Temple would like to wish everyone peace of body, peace of mind, and that all parents be honored with filial piety.

Kuan Yin Enlightenment Ceremony July 17, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử:

Nhân dịp lễ vía Quan Âm Thành Đạo, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức đại lễ trong ngày 17 tháng 7 năm 2011 (tức ngày 17 tháng 6 Âm Lịch), cũng góp phần công đức cũng như giúp phật tử tinh tiến trên đường tu học, chùa Địa Tạng đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu từ California đến ban bố buổi thuyết pháp đặc biệt về ý nghĩa và công hạnh của Đức Quán Âm trong kinh Phổ Môn.

Chương trình hành lễ như sau:
9:00 am: Chùa mở cửa
11:30 am: Lễ cúng ngọ Phật
12:00 pm: Thuyết pháp do Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu thuyết giảng
1:30 pm: Phật tử thọ chay
5:00 pm: Hoàn mản lễ

Đễ giúp buổi lễ thêm phần trang nghiêm cũng như duyên lành của chúng ta trên đường tu đạo, mong chư Phật tử nhín chút thời giờ đến tham dự buổi cầu nguyện nầy và sau hết cầu chúc cho chư phật tử và bửu quyến luôn luôn được sự gia trì của chư Phật và bồ tát, được vô lượng an lành và hạnh phúc.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

This coming Sunday July 17, 2011, Ksitigarbha Temple will be holding a ceremony for the compassionate bodhisattva Kuan Yin. We hope that you can take some time off of your busy schedule to attend this event. On this special occasion, we are inviting a guest monk Venerable Thich Nguyen Sieu from California to give a dharma session in Vietnamese. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony schedule:
9:00 AM – Temple opens
11:30 AM – Noon offering to the Buddha
12:00 PM – Dharma session given by Venerable Thich Nguyen Sieu from California
1:30 PM – Vegetarian lunch
5:00 PM – Temple closes

Again, we hope you can come by and attend this ceremony . The monks at Ksitigarbha Temple would like to wish everyone a peace, prosperity, and be safe under the light of the Buddhas and bodhisattvas.

Buddha’s Birthday May 8, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư vị Phật từ và quý đồng hương:

Mỗi năm, khi tiết trời se lạnh của mùa đông qua đi, nhường lại cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân tràn về phủ kín cả thế gian. Khi các loài muôn thú cũng như cỏ cây thi nhau đâm chồi nảy lộc như chào mừng một bầu không khí đầy an bình và ấm cúng của nhân loại. Cũng vào thời gian này khoảng 2555 năm về trước, một đấng đại phước đã giáng trần từ cõi trời Đâu Xuất xuống thế gian của chúng ta, để trở thành một vị Phật vẹn toàn đức hạnh, từ bi mà tất cả mọi người đều thành tâm cung kính. Đây được xem như sự giáng trần hay đản sanh của đấng đại phước vẹn toàn trên cả trời người mà ai ai cũng đều tôn kính, và được đặt tên là thái tử Tất Đạt Đa, hay là đức Phật Thích Ca, đấng Giác Ngộ vẹn toàn của nhân loại.

Ngày nay, tất cả các tự viện lớn nhỏ trên các nước Phật giáo đều chọn mùa xuân để tổ chức lễ Khánh Đản của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Hoà trong bầu không khí hân hoan này, Địa Tạng Viên Quang tự sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản vào ngày 8 tháng 5 năm 2011 (nhằm ngày 6 tháng 4 Âm Lịch). Để buổi lễ thêm phần trang nghiêm, và chư Phật tử được thêm phần trí huệ trên bước đường tu học Phật Pháp, chùa đã cung thỉnh đại lão Hoà Thượng Thích Tụê Minh từ Missouri đến tham dự đại lễ Phật Đản. Trong đại lễ này, đại lão Hoà Thượng sẽ ban cho Phật tử một buổi thuyết pháp đặc biệt về lợi ích và phước báu của việc đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni giáng trần trong thế gian này.

Chương trình đại lễ:
9:00 AM – Chùa mở cửa
11:30 AM – Lễ cúng ngọ Phật
12:30 PM -Thời thuyết pháp đặc biệt do đại lão Hoà Thượng Thích Tuệ Minh đến từ Missouri
1:30 PM – Lễ tắm Phật và thọ bánh kiết tường
2:00 PM – Phật tử thọ chay
5:00 PM – Hoàn Mãn

Nhằm tăng thêm phần trang nghiêm và chư vị Phật tử được lợi lạc phước thiện trong mùa Phật Đản, mong chư Phật tử vui lòng nhín chút thời giờ về tham dự buổi lễ. Nhân dịp trong mùa Phật Đản, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang tự thành tâm cầu nguyện cho chư Phật tử trong và ngoài nước luôn luôn được thân tâm an lạc, trí huệ viên mãn, bồ đề tâm kiên cố và sống an lành trong hào quang chư Phật.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

Ksitigarbha temple is celebrating the Buddha’s birthday this year on Sunday May 8, 2011. We will be holding a ceremony and everyone is welcome to attend. There will be a guest monk Venerable Thich Tue Minh from Missouri there that day to preach the dharma in Vietnamese. We hope that you can spare some time out of your busy schedule to come by and celebrate this auspicious day with us.

Around 2555 years ago, a great prince was born into this world and his name was Siddartha Gautama. He later grew up and left his kingdom and all of his possessions behind in search of the ultimate truth. He later became enlightened and went on to teach countless beings who crossed his path and was known as the Buddha. Around this time of the year, when the winter cold dissipates and the warmth of the spring weather peaks through, we usually remember the day that the Buddha came into this world and blessed us with his wisdom. The light of his teachings is like the sun which shines down on this earth dispelling the darkness and giving comfort to all that it touches. By attending this ceremony, we hope that you can take a little bit of the Buddha’s teachings home with you and apply it in your everyday life. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony schedule:
9:00 AM – Temple opens
11:30 AM – Noon offering to the Buddha
12:30 PM -Dharma session given by Venerable Thích Tuệ Minh from Missouri
1:30 PM – Little Buddha bathing ritual and cutting the birthday cake
2:00 PM – Vegetarian lunch
5:00 PM – Temple closes

Again, we hope you can come by to celebrate the Buddha’s birthday with us. The monks at Ksitigarbha Temple would like to wish everyone a peaceful mind, infinite wisdom, great devotion in your practice, and protection under the Buddhas and bodhisattvas.

Buddha’s Relic Ceremony April 17, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư phật tử:

Để tưởng niệm ngày vía Nhập Niết Bàn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ cúng dường Xá Lợi vào ngày chủ nhật 17 tháng 4, 2011 (tức vào ngày 15 tháng 3 Âm lịch). Cũng để tăng sự trang nghiêm, và góp phần vào sự tu học của phật tử, chùa Địa Tạng đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Viên Lý đến từ California và trong buổi lễ nầy Thượng Tọa sẽ có buổi thuyết pháp đặc biệc dành cho chư phật tử. Mong sự hiện diện của chư phật tử sẽ tạo thêm phước lành của chúng ta với Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật và để tưởng nhớ công đức bất tư nghì mà Đức Phật đã chỉ đường cho chúng ta trong sự giải thoát sanh, lảo, bịnh, tử. Cũng để tưởng niệm công đức nầy và giúp buổi lễ thêm phần long trọng, mong chư phật tử nhín chút thời giờ đến tham dự buổi lễ trên. Cầu chúc chư phật tử luôn luôn được thân tâm an lạc, hoan hỉ trong đường tu học dưới sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát.

Chương trình hành lễ:
9:00 am – Chùa mở cửa
11:30 am – Lễ cúng ngọ Phật
12:00 pm – Buổi giảng pháp đặc biệt do Thượng Tọa Thích Viên Lý đến từ California
1:00 pm – Phật tử thọ chay
5:00 pm – Hoàn mãn lễ


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

To remember the day that Shakyamuni Buddha entered parinirvana, Ksitigarbha Temple is hosting the Buddha’s Relic Ceremony on Sunday April 17, 2011. This ceremony we have invited a guest monk Venerable Thich Vien Ly from California to give a dharma session in Vietnamese. If you have time, you are welcome to join us on this special occasion. The purpose of this ceremony is to reflect on the lessons we can learn from the Buddha’s life and his teachings so that one day we can escape this cycle of birth, sickness, old age and death. When the Buddha was near the end of his life and was about to pass into parinirvana, his disciples all stood around by his side and couldn’t help but cry. To sooth their sadness, he reminded them of the law of impermanence. That all things that arises are subject to decay, all that comes into existence must one day cease to exist, and that we should not rely on anybody but ourselves for our own liberation. The Buddha’s teachings have echoed throughout the times and have saved countless beings. As a Buddhist, a follower of his teachings, we must try our best to learn it and apply it to our everyday life. Lastly, I would like to wish everybody a peaceful mind, happiness in your Buddhist path, and safe under the protection of the Buddhas and bodhisattvas. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony Schedule:
9:00 am – Temple opens
11:30 am – Noon offering to the Buddha
12:00 pm – Dharma session by Veneral Thích Viên Lý
1:00 pm – Vegetarian lunch
5:00 pm – Temple closes

Kuan Yin Ceremony

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư phật tử,

Mổi năm khi mùa xuân đến và trên những cành cây vừa hé nụ, gió xuân đến với tất cả chúng ta, không một ai không mừng rở, vì chúng ta sắp qua một mùa đông lạnh lẻo tàn úa. Thì hình ảnh của đức từ mẩu Quán Âm cũng là một hình ảnh của một mùa xuân che chở tràn đầy lòng từ bi bảo vệ cho tất cả mọi loài chúng sanh trong sự sống nhiều đau khổ, vì thế chúng ta thường đón nhận hình ảnh của ngài như một người mẹ hiền thương mến và che chở những người con yếu đuối. Để tưởng niệm công đức vô biên nầy, tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ vía đức Quán Âm Xuất Gia vào ngày 27 tháng 3 năm 2011, dương lịch (tức là ngày 23 tháng 2 âm lịch) để thêm phần phước báo, cũng như tăng tiến trên con đường tu học của chư phật tử, chùa đã cung thỉnh thượng toạ Thích Thiện Ý tại California đến để giảng dạy về công đức củng như thánh hạnh của đức từ mẩu Quán Âm.

Chương trình lễ sẽ tổ chức như sau:
9:00 am: Chùa mở cửa
11:30 am: Lễ cúng ngọ
12:00 pm: Thời thuyết pháp của thượng toạ Thích Thiện Ý
1:00 pm: Lễ dâng y cúng dường đức Quán Âm Bồ Tát
1:30 pm: Phật tử thọ trai
5:00 pm: Hoàn mãn lễ

Để tăng thêm phần trang nghiêm trong buổi lễ, củng như tạo thêm duyên lành của chúng ta với đức từ mẩu, xin phật tử nhín chút thời giờ về tham dự pháp hội và cầu chúc cho tất cả chư phật tử luôn luôn được sống trong ánh hào quang của đức từ mẩu Quán Thế Âm Bồ Tát.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

This coming Sunday March 27, 2011, Ksitigarbha Temple will be open for the spring Kuan Yin Ceremony. Kuan Yin bodhisattva in Buddhism is a well known and well respected figure who is like a mother to all sentient beings. His name means “listener of all sorrows” and he has made countless efforts to save all sentient beings during situations of trouble and suffering. This ceremony we have invited a guest monk Venerable Thích Thiện Ý to come and give a dharma session to talk about the many virtues and merits of Kuan Yin bodhisattva and then afterwards for those who wants to participate, we will make silk scarf offerings to Kuan Yin. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony Schedule:
9:00 am: Temple opens
11:30 am: Noon offering to the Buddha
12:00 pm: Guess monk Venerable Thích Thiện Ý will be giving a dharma talk in Vietnamese
1:00 pm: Offering to Kuan Yin bodhisattva
1:30 pm: Vegetarian lunch
5:00 pm: Temple close

I hope you can take some time off of your busy schedule to attend the ceremony. Finally, I would like to wish everyone is safe and blissful under the protection of Kuan Yin bodhisattva.

First Full Moon Ceremony

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Nhân dịp đầu năm Tân Mẹo 2011. Để kết duyên trong Tam Bảo, cũng như gieo them căn lành với Phật Pháp, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức buổi cơm chay thiết đải chư phật tử nhân dịp Rằm Thượng Nguyên nhằm ngày 20 tháng 2 năm 2011 (tức 18 tháng 01 Âm lịch). Cũng trong dịp này chùa sẽ tổ chức dâng đèn Dược Sư để cầu an cho chư phật tử. Trong ngày vui tốt lành của đầu năm, mong chư phật tử và quý đồng hương nhín chút thời gian quý báu về tham dự buổi lễ cầu an nầy.

Chương trình lễ sẽ tổ chức như sau:
9:00 am: Chùa mở cửa
11:30 am: Múa lân mừng xuân mới và lời chuc Tết của thầy trụ trì
12:00 pm: Lễ đốt đèn và tụng kinh Dược Sư
12:30 pm: Dâng sớ cầu an cho phật tử
1:00 pm: Phật tử thọ chay
5:00 pm: Hoàn mãn lễ

Xin thành thật cảm tạ chư phật tử và cầu mong chư phật tử được thân tâm an lạc vạn sự kiết tường.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

On behalf of the monks at Ksitigarbha Temple, I would like to invite everyone to the First Full Moon Ceremony coming up this Sunday February 20, 2011. This is going to be one of our most crowded ceremonies in the year. Before noon, a portion of the lower parking lot will be closed off for the dragon dance. For those who are new to the temple, once the lower and upper parking lot fills up, we would normally park cars at a remote location and shuttle people back to our temple. The person at the front gate will give you directions to the remote parking if you happen to come when the temple parking lot is full. For those members who are familiar with this, please go to the remote parking lot(s) once the flags are up. If you have any questions, please feel free to email us. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony Schedule:
9:00 am: Temple opens
11:30 am: Dragon dance
12:00 pm: Reading Medicine Buddha sutra and candle offering
12:30 pm: Blessing ceremony
1:00 pm: Vegetarian lunch
5:00 pm: Temple close

I hope you can take some time off of your busy schedule to attend the ceremony. Finally, I would like to wish everyone is safe and blissful under the protection of the Buddhas and bodhisattvas.

Tet in the Northwest Video

Có một người Phật tử đã thâu phim cảnh chùa hòi năm ngoái Tét 2010 và đã upload lên Youtube. Mỏi lần vào mùa xuân Tét, mấy thầy rất là bận rộn vì lo những việc trong chùa nên không được thấy cảnh Tét như sao. Nhưng nhờ có quý vị quay phim hay chợp hình cảnh chùa và cho mấy thầy thấy tất cả đều hoan hỉ đi lễ cúng các chư Phật và chư Bồ tát đón Tét đầu năm, mấy thầy rất là vui vể trong lòng, thành thật cảm ơn. Mọi lần đi chùa, nhớ quay nhiều phim và chợp hình để share với mấy thầy nhe.

This video was from last year’s Lunar New Year 2010. It was recorded by one of our temple members and they were nice enough to let us post it here. When seeing the smiles on people’s faces, people tirelessly walk up and down the hill to pray in front of all of the Buddha and Bodhisattva statues, and enjoying the new year celebration, it gives us a reminder of why we built this temple and why we put so much effort into what we do. When we are busy working in the temple during a ceremony, we rarely get to see what everyone else sees and so when we get to watch videos like this, it makes us very happy. Thanks for recording and uploading this!

Chinese New Years 2011

As you all may know, Chinese New Years is coming up and this year Dia Tang Temple for the first time ever will be open at night on the day before Lunar New Years which falls on 2/2/2011. We have finally finished installing all of the proper lighting at the temple and so we decided to open it up this year. However, please be careful while driving up because Filbert Road is still very dark and dangerous at night. The temple will also be open on the first 3 days of the new years which falls on the days 2/3/2011 – 2/5/2011. It will be extremely crowded and so we would like to apologize ahead of time for any troubles in parking or delays in shuttling you to the temple.

New Years Schedule

February 2, 2011
9:00 pm: Temple opens
11:30 pm – 12:00 am: Flower offering to the Buddha and a few words from the head monk
12:00 am – 2:00 am: New Years Ceremony
3:00 am: Temple close

February 3-5, 2011 (Lunar New Year Day 1, 2, 3)
9:00 am: Temple opens
6:00 pm: Temple close

On behalf of the monks at Dia Tang Temple, I would like to wish everybody a happy and prosperous new year and may all be safe under the protection of the Buddha and bodhisattvas.