Thầy Minh Thành

Buddha’s Birthday May 6, 2012

Kính thưa chư vị Phật từ và quý đồng hương:

Mỗi năm, khi tiết trời se lạnh của mùa đông qua đi, nhường lại cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân tràn về phủ kín cả thế gian. Khi các loài muôn thú cũng như cỏ cây thi nhau đâm chồi nảy lộc như chào mừng một bầu không khí đầy an bình và ấm cúng của nhân loại. Cũng vào thời gian này khoảng 2556 năm về trước, một đấng đại phước đã giáng trần từ cõi trời Đâu Xuất xuống thế gian của chúng ta, để trở thành một vị Phật vẹn toàn đức hạnh, từ bi mà tất cả mọi người đều thành tâm cung kính. Đây được xem như sự giáng trần hay đản sanh của đấng đại phước vẹn toàn trên cả trời người mà ai ai cũng đều tôn kính, và được đặt tên là thái tử Tất Đạt Đa, hay là đức Phật Thích Ca, đấng Giác Ngộ vẹn toàn của nhân loại.

Ngày nay, tất cả các tự viện lớn nhỏ trên các nước Phật giáo đều chọn mùa xuân để tổ chức lễ Khánh Đản của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Hoà trong bầu không khí hân hoan này, Địa Tạng Viên Quang tự sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản vào ngày 6 tháng 5 năm 2012 (nhằm ngày 16 tháng 4 Âm Lịch). Để buổi lễ thêm phần trang nghiêm, và chư Phật tử được thêm phần trí huệ trên bước đường tu học Phật Pháp, chùa đã cung thỉnh Hoà Thượng Thích Trí Đức từ California đến tham dự đại lễ Phật Đản. Trong đại lễ này, Hoà Thượng sẽ ban cho Phật tử một buổi thuyết pháp đặc biệt về lợi ích và phước báu của việc đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni giáng trần trong thế gian này.

Chương trình đại lễ:
9:00am Chùa mở cửa
11:30am Lễ cúng ngọ Phật
12:30pm Thời thuyết pháp đặc biệt do Hoà Thượng Thích Trí Đức đến từ California
1:30pm Lễ tắm Phật và thọ bánh kiết tường
2:00pm Phật tử thọ chay
4:00pm Hoàn mãn lễ

Nhằm tăng thâm phần trang nghiêm và chư vị Phật tử được lợi lạc phước thiện trong mùa Phật Đản, mong chư Phật tử vui lòng nhín chút thời giờ về tham dự buổi lễ. Nhân dịp trong mùa Phật Đản, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang tự thành tâm cầu nguyện cho chư Phật tử trong và ngoài nước luôn luôn được thân tâm an lạc, trí huệ viên mãn, bồ đề tâm kiên cố và sống an lành trong hào quang chư Phật.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

Ksitigarbha temple is celebrating the Buddha’s birthday this year on Sunday May 6, 2012. Around 2556 years ago from this day, a great prince from the Sakya kingdom was born and later become a compassionate and wise teacher for countless sentient beings, leading them to salvation. In this ceremony, in order to remember the Buddha’s precious teachings, we have invited a guest monk Venerable Thich Trí Đức from California to preach the dharma in Vietnamese. We hope that you can spare some time out of your busy schedule to come by and celebrate this auspicious day with us. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony schedule:
9:00am Temple opens
11:30am Noon offering to the Buddha
12:30pm Dharma session given by Venerable Thích Trí Đức from California
1:30pm Bathing little Buddha ceremony and passing out the birthday cake
2:00pm Vegetarian lunch
4:00pm Temple closes

Again, we hope you can come by to celebrate the Buddha’s birthday with us. The monks at Ksitigarbha Temple would like to wish everyone a peaceful mind, infinite wisdom, great devotion in your practice, and protection under the Buddhas and bodhisattvas.

Buddha’s Relic Ceremony April 8, 2012

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư phật tử:

Để tưởng niệm ngày vía Nhập Niết Bàn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ cúng dường Xá Lợi vào ngày chủ nhật 8 tháng 4, 2012 (tức vào ngày 18 tháng 3 Âm lịch). Cũng để tăng sự trang nghiêm, và góp phần vào sự tu học của phật tử, chùa Địa Tạng đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Kim Đài đến từ Virginia và trong buổi lễ nầy Thượng Tọa sẽ có buổi thuyết pháp đặc biệc dành cho chư phật tử. Mong sự hiện diện của chư phật tử sẽ tạo thêm phước lành của chúng ta với Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật và để tưởng nhớ công đức bất tư nghì mà Đức Phật đã chỉ đường cho chúng ta trong sự giải thoát sanh, lảo, bịnh, tử. Cũng để tưởng niệm công đức nầy và giúp buổi lễ thêm phần long trọng, mong chư phật tử nhín chút thời giờ đến tham dự buổi lễ trên. Cầu chúc chư phật tử luôn luôn được thân tâm an lạc, hoan hỉ trong đường tu học dưới sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát.

Chương trình hành lễ:
9:00 am – Chùa mở cửa
11:30 am – Lễ cúng ngọ Phật
12:00 pm – Buổi giảng pháp đặc biệt do Thượng Tọa Thích Kim Đài đến từ Virginia
1:00 pm – Phật tử thọ chay
5:00 pm – Hoàn mãn lễ


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

To remember the day that Shakyamuni Buddha entered parinirvana, Ksitigarbha Temple is hosting the Buddha’s Relic Ceremony on Sunday April 8, 2012. This ceremony we have invited a guest monk Venerable Thich Kim Dai from Virginia to give a dharma session in Vietnamese. If you have time, you are welcome to join us on this special occasion. The purpose of this ceremony is to reflect on the lessons we can learn from the Buddha’s life and his teachings so that one day we can escape this cycle of birth, sickness, old age and death. When the Buddha was near the end of his life and was about to pass into parinirvana, his disciples all stood around by his side and couldn’t help but cry. To sooth their sadness, he reminded them of the law of impermanence. That all things that arises are subject to decay, all that comes into existence must one day cease to exist, and that we should not rely on anybody but ourselves for our own liberation. The Buddha’s teachings have echoed throughout the times and have saved countless beings. As a Buddhist, a follower of his teachings, we must try our best to learn it and apply it to our everyday life. Lastly, I would like to wish everybody a peaceful mind, happiness in your Buddhist path, and safe under the protection of the Buddhas and bodhisattvas. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony Schedule:
9:00 am – Temple opens
11:30 am – Noon offering to the Buddha
12:00 pm – Dharma session by Venerable Thích Kim Đài
1:00 pm – Vegetarian lunch
5:00 pm – Temple closes

Kuan Yin Ceremony March 11, 2012

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư phật tử,

Mổi năm khi mùa xuân đến và trên những cành cây vừa hé nụ, gió xuân đến với tất cả chúng ta, không một ai không mừng rở, vì chúng ta sắp qua một mùa đông lạnh lẻo tàn úa. Thì hình ảnh của đức từ mẩu Quán Âm cũng là một hình ảnh của một mùa xuân che chở tràn đầy lòng từ bi bảo vệ cho tất cả mọi loài chúng sanh trong sự sống nhiều đau khổ, vì thế chúng ta thường đón nhận hình ảnh của ngài như một người mẹ hiền thương mến và che chở những người con yếu đuối. Để tưởng niệm công đức vô biên nầy, tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ vía đức Quán Âm Xuất Gia vào ngày 11 tháng 3 năm 2012, dương lịch (tức là ngày 19 tháng 2 âm lịch) để thêm phần phước báo, cũng như tăng tiến trên con đường tu học của chư phật tử, chùa đã cung thỉnh thượng toạ Thích Thánh Trí tại Vancouver, WA đến để giảng dạy về công đức củng như thánh hạnh của đức từ mẩu Quán Âm.

Chương trình lễ sẽ tổ chức như sau:
9:00 am: Chùa mở cửa
11:30 am: Lễ cúng ngọ
12:00 pm: Thời thuyết pháp của thượng toạ Thích Thánh Trí
1:00 pm: Lễ dâng y cúng dường đức Quán Âm Bồ Tát
1:30 pm: Phật tử thọ trai
5:00 pm: Hoàn mãn lễ

Để tăng thêm phần trang nghiêm trong buổi lễ, củng như tạo thêm duyên lành của chúng ta với đức từ mẩu, xin phật tử nhín chút thời giờ về tham dự pháp hội và cầu chúc cho tất cả chư phật tử luôn luôn được sống trong ánh hào quang của đức từ mẩu Quán Thế Âm Bồ Tát.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

This coming Sunday March 11, 2012, Ksitigarbha Temple will be open for the spring Kuan Yin Ceremony. Kuan Yin bodhisattva in Buddhism is a well known and well respected figure who is like a mother to all sentient beings. His name means “listener of all sorrows” and he has made many vows to save all sentient beings during situations of trouble and suffering. This ceremony we have invited a guest monk Venerable Thích Thánh Trí to come and give a dharma session to talk about the many virtues and merits of Kuan Yin bodhisattva in Vietnamese and then afterwards for those who wants to participate, we will make silk scarf offerings to Kuan Yin. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony Schedule:
9:00 am: Temple opens
11:30 am: Noon offering to the Buddha
12:00 pm: Guess monk Venerable Thích Thánh Trí will be giving a dharma talk in Vietnamese
1:00 pm: Offering to Kuan Yin bodhisattva
1:30 pm: Vegetarian lunch
5:00 pm: Temple close

I hope you can take some time off of your busy schedule to attend the ceremony. Finally, I would like to wish everyone is safe and blissful under the protection of Kuan Yin bodhisattva.

Hình Ảnh Lễ Rằm Thượng Nguyên

Hình ảnh do một Phật tử chụp và thuật lại buổi lễ qua một phóng sự ngắn, mời quý Phật tử đón xem:

Feb 5, 2012
by congvinh và David Nguyen
Le thuong nguyen chua Dia Tang

Hằng năm cứ vào dịp Lễ

Thượng Nguyên, ngày Rằm tháng Giêng âm lịch, phật tử khắp nơi đều vân tập về Địa Tạng Viện Quang Tự thuộc thành phố Lynnwood tiểu bang Washington hành hương chiêm bái các tôn tượng Phật và cũng để được thưởng thức không khí ngày Xuân như xem đốt pháo, xem múa lân, múa rồng và nghe lời chúc Tết đầu năm của thầy trù trì bằng 3 ngôn ngữ Việt, Hoa và Mỹ.

Năm nay, năm Nhâm Thìn 2012, lễ Thượng Nguyên tại chùa Địa Tạng diễn ra trong một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh và nắng ấm chan hòa khắp mọi nơi. Đây cũng chính là cái thuận duyên cho bà con Phật tử xa gần trẩy hội về chùa đông, rất đông, ngoài sức tưởng tượng. Bốn bãi đậu xe đều chật kín, nhiều người không có chỗ đậu dành phải trở về.

Thường thì sau mỗi lễ, bà con Phật tử đến dự đều được phát cho 2 phần thức ăn chay và chai nước tương nhỏ. Lần nầy mỗi người chỉ có một phần cơm chay và 1 chai nước tương, nhưng cuối cùng cơm cũng hết, nước tương cũng không còn. Chúng tôi tò mò vào nhà bếp hỏi thăm hôm nay làm bao nhiêu phần cơm, thì được một ni cô cho biết:”Lúc đầu chỉ làm có 1500 hộp đồ ăn, nhưng sau thấy phật tử về chùa quá đông nên phải làm thêm khoảng hơn 200 hộp nữa. .” Chúng tôi đi sâu vào trong nhà bếp thì thấy khỏang 7-8 chị trong ban trai soạn tiếp tục cho cơm và thức ăn vào hộp. Thấy thầy Phổ Tịnh đứng gần, trong tay thầy đang cầm một bao nilon đựng một hộp cơm chưa kịp ăn, tôi đến chào thầy. Qua vài lời rồi thầy nói “Thầy đi làm đây”. Nhìn bóng dáng thầy đi ra tôi cảm thấy lòng xao xuyến chen lẫn một niềm hạnh phúc lan tỏa.

Thiện Tâm và con Thiện Lực kính chia xẽ đến quý đồng đạo những tấm hình nầy. Kính chúc quý vị một Năm Mới Nhâm Thìn nhiều An Lạc và Vạn Sự Như Ý. Nam Mô A Di Đà Phật.

– Thiện Tâm

New Years 2012 and Full Moon Ceremony

Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Ni
Kính thưa quý Phật tử trong và ngoài nước

Trong không khí mùa xuân Nhâm Thìn năm 2012 sắp đến, thay mặt cho tất cả Tăng Ni và Trung Tâm Hội Phật Giáo Việt Hoa tại Địa Tạng Viên Quang Tự, tôi xin thành kính gởi đến tất cả chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử đồng hương trong và ngoài nước lời cầu chúc trong năm mới nhiều sự an lạc, vạn sự như ý và tràn đầy hoan hỉ. Để đón mùa xuân tốt đẹp và mang nhiều may mắn cho đầu năm, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ mở cửa 9:00 PM vào đêm giao thừa tối Chủ Nhật ngày 22/01/2012 (tức ngày 29 tháng 12 Âm lịch). Cũng trong đêm trừ tịch, chùa sẽ có buổi lễ dâng hương hoa cúng dường Tam Bảo.

Chương trình đón xuân Nhâm Thìn 2012 như sau

Chủ Nhật ngày 22 tháng 01 (đêm giao thừa)
9:00pm Chùa mở cửa
11:30pm-12:00am Lễ dâng hoa cúng Phật và lời chúc tết của Thầy Trụ Trì
12:00am-2:00am Lễ khai lộc đầu năm
Thứ Hai, ngày 23 tháng 01 (mùng một tết)
9:00am-11:00am Tụng Kinh Di Lặc Thượng Sanh
11:00am-12:00pm Cúng Ngọ Phật và Tam Thiên Pháp Giới
12:00pm-1:00pm Lễ phát quà và chúc tết của Thầy Trụ Trì cho Phật tử
Thứ Ba, ngày 24 và Thứ Tư, ngày 25 tháng 01 (mùng hai và mùng ba tết)
10:00am-11:00am Tụng Kinh Hạ Sanh Di Lặc
6:00pm Cúng hương linh quá vãng
Rằm Thượng Nguyên, Chủ Nhật ngày 05 tháng 02 năm 2012
11:30am-12:00pm Múa lân mừng xuân mới và lời chúc Tết của Thầy Trụ Trì
12:00pm-12:30pm Lễ đốt đèn và tụng kinh Dược Sư
12:30pm-1:00pm Dâng sớ cầu an cho Phật tử
1:00pm Phật tử thọ chay

Để tăng thêm phần phước báo cùng gieo duyên lành trong Tam Bảo, mong chư Phật tử xa gần nhín chút thời giờ quý báu về thăm viếng cảnh chùa và dâng hương cúng Phật đầu năm. Cũng trong mùa xuân nầy với niềm không khí thiên liêng, một lần nữa tôi cầu chúc cho tât cả chư Phật tử và đồng bào luôn luôn được sống tròn đầy an lạc và gia hộ trong hào quang từ bi của chư Phật và Bồ Tát.

Nam Mô Công Đức Lam Bồ Tát
Thay mặt Tăng chúng Địa Tạng Viên Quang Tự
Tỳ Kheo Thích Nhật Truyền


As you all may know, Lunar New Years is coming up and this year Dia Tang Temple will be open again on the night before Lunar New Years which falls on January 22, 2012. The temple will also be open on the first 3 days of the new years which falls on the days 1/23/2012 – 1/25/2012. It will be extremely crowded and so we would like to apologize ahead of time for any troubles in parking or delays in shuttling you to the temple.

New Years Schedule

January 22, 2012
9:00pm Temple opens
11:30pm-12:00am Flower offering to the Buddha and a few words from the head monk
12:00am-2:00am New years ceremony
3:00am Temple close
January 23-25, 2012 (Lunar New Year Day 1, 2, 3)
9:00am Temple opens
6:00pm Temple close
February 5, 2012 (First Lunar Full Moon Ceremony)
9:00am Temple opens
11:30-12:00pm Dragon dance
12:00-12:30pm Medicine Buddha sutra reading and candle offering
12:30-1:00pm Blessing ceremony
1:00pm Vegetarian lunch for all attendees

On behalf of the monks at Dia Tang Temple, I would like to wish everybody a happy and prosperous new year. May all your wishes come true and may you receive abundant health. Finally, I hope all will be safe under the protection of the Buddha and bodhisattvas.

Medicine Buddha Ceremony October 30, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chu Phật tử:

Nhân dịp lễ vía Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, vị Phật mà được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hết lời tán thán vì đã lập rất nhiều hạnh nguyện cứu khổ cho những người sanh ra đời mang nhiều bệnh tật trầm kha, hoặc trong cuộc sống bị nhiều đều bất hạnh do những nghiệp báo lưu truyền làm cho thân thể không được trọn vẹn hay đời sống gặp nhiều khó khăn và đau khổ. Vì thế những lời nguyện sâu xa của đức Phật Dược Sư đã đem không biết bao sự lợi lạc cho tất cả chúng ta khi cầu nguyện đến ngài. Nên mổi năm đến ngày Khánh Đản Dược Sư Phật, tất cả các nước theo Phật giáo đại thừa đã làm lễ vô cùng trọng thể để tưởng nhớ công đức to lớn ấy. Để tiếp nối truyên thống tốt đẹp cao cả nầy, tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức đại lễ Khánh Đản Dược Sư vào ngày 30 tháng 10 năm 2011 (tức ngày 04 tháng 10 năm 2011 Âm lịch).

Chương trình lễ gồm có:
9:00am – Chùa mở cửa
11:30am – Lễ cúng ngọ Phật
12:00pm – Thơi thuyết pháp đặc biệt do Thượng Tọa Thích Thiện Ý ban bố
1:00pm – Lễ dâng đèn
1:30pm – Phật tử thọ chay
4:00pm – Hoàn mãn lễ

Để giúp buổi lễ thêm phần trang nghiêm và được sự cảm ứng gia hộ của chư Phật và bồ tát, mong chư Phật tử nhín chút thời giờ quý báo về tham dự buổi lễ trên. Cũng nhân mũa kiết tường thay mặt tăng chúng Địa Tạng Viên Quang Tự, xin cầu chúc chư Phật tử luôn luôn thân tâm an lạc trong sự bảo hộ của chư Phật và bồ tát.


NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA

Dear temple members,

Ksitigarbha temple will be hosting our last ceremony of the year 2011, the Medicine Buddha Ceremony, on Sunday October 30th, 2011. The Medicine Buddha has been highly praised by our Shakyamuni Buddha for his many vows to save sentient beings who suffer from sickness and disabilities as well as those who face many obstacles in their lives. From his great vows, the Medicine Buddha has benefit countless beings who have called upon his name and because of this Mahayana buddhist centers from all over the world are celebrating this ceremony in honor of the Medicine Buddha’s great and boundless virtues. The ceremony schedule is as below.

Ceremony schedule:
9:00am – Temple opens
11:30am – Noon offering to the Buddha
12:00pm – Dharma session in Vietnamese by Venerable Thich Thien Y
1:00pm – Candle offering
1:30pm – Vegetarian lunch
4:00pm – Temple closes

Oh behalf of all of the monks at Ksitigarbha temple, I would like to thank everyone for your continue support for the temple in the past year. Your dedication and simply your presence at the ceremonies brings great joy to us at this temple, because we know that those who puts their heart into buddhism will one day become a future Buddha and will save many sentient beings from suffering. May all be blissful and gain ultimate wisdom from the Buddha’s dharma and one day realize your Buddha nature.

Kuan Yin Ceremony October 16, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử,

Như chúng ta đã biết, đời càng ngày càng đi vào mạt pháp, sự khổ của nhơn loại càng ngày càng thêm nhiều, nào là chiến tranh, thiên tai, bão lụt, lại thêm những bệnh tật lạ kỳ xảy ra khắp nơi càng làm cho nhân loại sanh linh thêm nhiều khổ nạn. Trước tình trạng khốn khổ như vầy thì hình ảnh của Đức Từ Mẩu Quan Thế Âm Bồ Tát càng cần thiết cho chúng ta hơn bao giờ hết, sự hiện hữu và linh hiển của ngài trong việc bảo hộ không những cho chúng ta cảm được sự an lành trong thế giới nầy khi chúng ta niệm tên ngài. Vì thế để tưởng niệm công đức của Bậc Đại Từ Mẩu Quan Âm, Tăng chúng Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ vía ngài vào ngày chủ nhật 16 tháng 10 năm 2011 (tức ngày 20 tháng 9 Âm lịch). Và củng để tăng trưởng sự tinh tiến tu học Phật pháp và mở rộng thêm sự hiểu biết của chư Phật tử, chùa đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Trí Long từ Texas sang để giảng dạy thêm cho chúng ta.

Chương trình lễ gồm có:
9:00 am – Chùa mở cửa
11:30 am – Cúng ngọ Phật
12:00 pm – Thời thuyết pháp đặc biệt do Thượng Tọa Thích Trí Long thuyết giảng
1:30 pm – Lễ dâng đèn, hương cúng dường
2:00 pm – Phật tử thọ chay
4:00 pm – Hoàn mản lễ

Để giúp cho buổi lễ thêm phần long trọng, xin Phật tử xa gần nhín chút thời giờ quý báu về tham dự buổi lễ. Sự hiện hữu của quý vị sẽ tạo thêm duyên lành của chúng ta với Đức Từ Mẩu, và còn tăng thêm phần phước hạnh trên đường tu học. Sau cùng nhân lễ vía Quan Thế Âm Cứu Khổ, thay mặt cho tất cả Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự, xin cầu chúc cho tất cả chư Phật tử và quý vị đồng hương luôn luôn được sự bảo hộ an lành trong hào quang Đức Từ Mẩu Quan Thế Âm Bồ tát.


NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA

We at Ksitigarbha Temple would like to invite everyone to the Kuan Yin Ceremony being held this coming Sunday October 16, 2011. In the midst of all of the conflicts, disasters, and economic problems happening around the world, there is one name that comes to mind, Kuan Yin Bodhisattva. In Buddhism, he is most renowned for his boundless compassion and love for all beings. From the beginningless time, he has helped protect and save those who recites his name wholeheartedly and brought peace of mind to those who are suffering. We hope that you have some spare time to come to the ceremony and celebrate this day with us to remember the great conducts of Kuan Yin Bodhisattva. We are also please to inform you that we have invited a guest monk Venerable Thich Tri Long from Texas to give a dharma session in Vietnamese. Below is the ceremony schedule:

Ceremony Schedule:
9:00 am – Temple opens
11:30 am – Noon offering to the Buddha
12:00 pm – Dharma session by Venerable Thich Tri Long
1:30 pm – Candle offering
2:00 pm – Vegetarian lunch
4:00 pm – Temple closes

Lastly, we want to wish everyone bliss and peacefulness under the radiance of Kuan Yin Bodhisattva’s compassion.

Ksitigarbha Ceremony August 28, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử:

Trong kinh Địa Tạng đức Phật nhắc đến một tấm lòng cao đẹp và tròn nguyện chí hiếu của một vị Đại Bồ-tát mà không một Phật tử nào nghe đến mà không cung kính lễ bái và ca ngợi. Vì thế để nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên công ơn của ông bà cha mẹ dù phải bận rộn công ăn việc làm nơi xứ sở đầy rẩy gian truân nầy, chùa Địa Tạng sẽ tổ chức đại lễ Khánh Đản Địa Tạng Vương Bồ-tát vào ngày 28 tháng 8 năm 2011 (tức ngày 29 tháng 7 năm 2011 âm lịch). Cũng nhân dịp đại lễ khánh đản Địa Tạng và góp phần lợi lạc trong việc tu học cho chư Phật tử, chùa cung thỉnh Hòa Thượng Thích Trí Đức từ California đến để ban thời pháp đặc biệt cho chúng ta trong dịp nầy.

Chương trình nghi lễ gồm có:
9:00am – Chùa mở cửa
11:30am – Lễ cúng ngọ Phật và tụng kinh mừng Khánh Đản Địa Tạng Vương Bồ-tát
12:00pm – Thời thuyết pháp đặc biệt do Hòa Thượng Thich Trí Đức giảng
1:30pm – Cúng dường trai Tăng và Phật tử thọ chay
4:00pm – Hoàn mản lễ

Để tăng tạo thêm duyên lành trong mùa báo hiếu Vu Lan xin chư Phật tử nhín chút thời giờ quý báo về tham dự buổi lễ cầu nguyện nầy. Xin thành thật cảm ơn chư Phật tử và cầu chúc chư vị luôn luôn tròn đầy hiếu hạnh, phước huệ viên mãn, Phật đạo viên thành.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

Dear temple member:

The Ksitigarbha Temple will be hosting the Ksitigarbha Ceremony on August 28, 2011. We would like to invite everybody to join us on this auspicious day. We have invited more than 20 monks and nuns from around the Washington region and also from other states to come in order to increase the blessing for those who wish to make offerings on behalf of the deceased relatives or loved ones as well as to benefit those who are still alive. The ceremony will be headed by Venerable Thich Trí Đức from California and he will also be giving a dharma session in Vietnamese. The ceremony schedule is as follows.

Ceremony schedule:
9:00am – Temple opens
11:30am – Noon offering to the Buddha
12:00pm – Dharma session by Venerable Thich Trí Đức
1:30pm – Food offering to monks and vegetarian lunch for everybody
4:00pm – Temple close

If you can, please take some time off of your busy schedule to join us this ceremony. I would like to wish everyone peace of mind, great resolve in their Buddhist practice, and complete protection under the Buddhas and bodhisattvas.

Hình Ảnh Lễ Khai Kinh

  View Album

Đem ngày 13 tháng 8, chùa Địa Tạng Viên Quang Tự lần đầu tiên tổ chức lễ khai kinh Duyên Mệnh Địa Tạng và Địa Tạng Thập Luân Kinh. Các hình ảnh nầy do chú Thiện Tâm chụp và đăng lên để chia sẽ với tất cả. Nếu quý Phật tử nào không được cơ hội lên chùa dự lễ khai kinh vừa rồi, xin nhín một chút thơi giờ tuần sao vào ngày 20 tháng 8 để tụng kinh cầu cho ông bà tổ tiên mau sớm được siêu sanh Tịnh độ và bà con quyến thuộc còn tại thế được thân tâm an lạc. Mấy thầy sẽ tiếp tục tụng Quyển thứ 2 của Kinh Địa Tạng Thập Luân và sẽ bất đầu vào 7 giờ tối.