Thầy Minh Thành

Medicine Buddha Ceremony October 30, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chu Phật tử:

Nhân dịp lễ vía Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, vị Phật mà được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hết lời tán thán vì đã lập rất nhiều hạnh nguyện cứu khổ cho những người sanh ra đời mang nhiều bệnh tật trầm kha, hoặc trong cuộc sống bị nhiều đều bất hạnh do những nghiệp báo lưu truyền làm cho thân thể không được trọn vẹn hay đời sống gặp nhiều khó khăn và đau khổ. Vì thế những lời nguyện sâu xa của đức Phật Dược Sư đã đem không biết bao sự lợi lạc cho tất cả chúng ta khi cầu nguyện đến ngài. Nên mổi năm đến ngày Khánh Đản Dược Sư Phật, tất cả các nước theo Phật giáo đại thừa đã làm lễ vô cùng trọng thể để tưởng nhớ công đức to lớn ấy. Để tiếp nối truyên thống tốt đẹp cao cả nầy, tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức đại lễ Khánh Đản Dược Sư vào ngày 30 tháng 10 năm 2011 (tức ngày 04 tháng 10 năm 2011 Âm lịch).

Chương trình lễ gồm có:
9:00am – Chùa mở cửa
11:30am – Lễ cúng ngọ Phật
12:00pm – Thơi thuyết pháp đặc biệt do Thượng Tọa Thích Thiện Ý ban bố
1:00pm – Lễ dâng đèn
1:30pm – Phật tử thọ chay
4:00pm – Hoàn mãn lễ

Để giúp buổi lễ thêm phần trang nghiêm và được sự cảm ứng gia hộ của chư Phật và bồ tát, mong chư Phật tử nhín chút thời giờ quý báo về tham dự buổi lễ trên. Cũng nhân mũa kiết tường thay mặt tăng chúng Địa Tạng Viên Quang Tự, xin cầu chúc chư Phật tử luôn luôn thân tâm an lạc trong sự bảo hộ của chư Phật và bồ tát.


NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA

Dear temple members,

Ksitigarbha temple will be hosting our last ceremony of the year 2011, the Medicine Buddha Ceremony, on Sunday October 30th, 2011. The Medicine Buddha has been highly praised by our Shakyamuni Buddha for his many vows to save sentient beings who suffer from sickness and disabilities as well as those who face many obstacles in their lives. From his great vows, the Medicine Buddha has benefit countless beings who have called upon his name and because of this Mahayana buddhist centers from all over the world are celebrating this ceremony in honor of the Medicine Buddha’s great and boundless virtues. The ceremony schedule is as below.

Ceremony schedule:
9:00am – Temple opens
11:30am – Noon offering to the Buddha
12:00pm – Dharma session in Vietnamese by Venerable Thich Thien Y
1:00pm – Candle offering
1:30pm – Vegetarian lunch
4:00pm – Temple closes

Oh behalf of all of the monks at Ksitigarbha temple, I would like to thank everyone for your continue support for the temple in the past year. Your dedication and simply your presence at the ceremonies brings great joy to us at this temple, because we know that those who puts their heart into buddhism will one day become a future Buddha and will save many sentient beings from suffering. May all be blissful and gain ultimate wisdom from the Buddha’s dharma and one day realize your Buddha nature.

Kuan Yin Ceremony October 16, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử,

Như chúng ta đã biết, đời càng ngày càng đi vào mạt pháp, sự khổ của nhơn loại càng ngày càng thêm nhiều, nào là chiến tranh, thiên tai, bão lụt, lại thêm những bệnh tật lạ kỳ xảy ra khắp nơi càng làm cho nhân loại sanh linh thêm nhiều khổ nạn. Trước tình trạng khốn khổ như vầy thì hình ảnh của Đức Từ Mẩu Quan Thế Âm Bồ Tát càng cần thiết cho chúng ta hơn bao giờ hết, sự hiện hữu và linh hiển của ngài trong việc bảo hộ không những cho chúng ta cảm được sự an lành trong thế giới nầy khi chúng ta niệm tên ngài. Vì thế để tưởng niệm công đức của Bậc Đại Từ Mẩu Quan Âm, Tăng chúng Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ vía ngài vào ngày chủ nhật 16 tháng 10 năm 2011 (tức ngày 20 tháng 9 Âm lịch). Và củng để tăng trưởng sự tinh tiến tu học Phật pháp và mở rộng thêm sự hiểu biết của chư Phật tử, chùa đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Trí Long từ Texas sang để giảng dạy thêm cho chúng ta.

Chương trình lễ gồm có:
9:00 am – Chùa mở cửa
11:30 am – Cúng ngọ Phật
12:00 pm – Thời thuyết pháp đặc biệt do Thượng Tọa Thích Trí Long thuyết giảng
1:30 pm – Lễ dâng đèn, hương cúng dường
2:00 pm – Phật tử thọ chay
4:00 pm – Hoàn mản lễ

Để giúp cho buổi lễ thêm phần long trọng, xin Phật tử xa gần nhín chút thời giờ quý báu về tham dự buổi lễ. Sự hiện hữu của quý vị sẽ tạo thêm duyên lành của chúng ta với Đức Từ Mẩu, và còn tăng thêm phần phước hạnh trên đường tu học. Sau cùng nhân lễ vía Quan Thế Âm Cứu Khổ, thay mặt cho tất cả Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự, xin cầu chúc cho tất cả chư Phật tử và quý vị đồng hương luôn luôn được sự bảo hộ an lành trong hào quang Đức Từ Mẩu Quan Thế Âm Bồ tát.


NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA

We at Ksitigarbha Temple would like to invite everyone to the Kuan Yin Ceremony being held this coming Sunday October 16, 2011. In the midst of all of the conflicts, disasters, and economic problems happening around the world, there is one name that comes to mind, Kuan Yin Bodhisattva. In Buddhism, he is most renowned for his boundless compassion and love for all beings. From the beginningless time, he has helped protect and save those who recites his name wholeheartedly and brought peace of mind to those who are suffering. We hope that you have some spare time to come to the ceremony and celebrate this day with us to remember the great conducts of Kuan Yin Bodhisattva. We are also please to inform you that we have invited a guest monk Venerable Thich Tri Long from Texas to give a dharma session in Vietnamese. Below is the ceremony schedule:

Ceremony Schedule:
9:00 am – Temple opens
11:30 am – Noon offering to the Buddha
12:00 pm – Dharma session by Venerable Thich Tri Long
1:30 pm – Candle offering
2:00 pm – Vegetarian lunch
4:00 pm – Temple closes

Lastly, we want to wish everyone bliss and peacefulness under the radiance of Kuan Yin Bodhisattva’s compassion.

Ksitigarbha Ceremony August 28, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử:

Trong kinh Địa Tạng đức Phật nhắc đến một tấm lòng cao đẹp và tròn nguyện chí hiếu của một vị Đại Bồ-tát mà không một Phật tử nào nghe đến mà không cung kính lễ bái và ca ngợi. Vì thế để nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên công ơn của ông bà cha mẹ dù phải bận rộn công ăn việc làm nơi xứ sở đầy rẩy gian truân nầy, chùa Địa Tạng sẽ tổ chức đại lễ Khánh Đản Địa Tạng Vương Bồ-tát vào ngày 28 tháng 8 năm 2011 (tức ngày 29 tháng 7 năm 2011 âm lịch). Cũng nhân dịp đại lễ khánh đản Địa Tạng và góp phần lợi lạc trong việc tu học cho chư Phật tử, chùa cung thỉnh Hòa Thượng Thích Trí Đức từ California đến để ban thời pháp đặc biệt cho chúng ta trong dịp nầy.

Chương trình nghi lễ gồm có:
9:00am – Chùa mở cửa
11:30am – Lễ cúng ngọ Phật và tụng kinh mừng Khánh Đản Địa Tạng Vương Bồ-tát
12:00pm – Thời thuyết pháp đặc biệt do Hòa Thượng Thich Trí Đức giảng
1:30pm – Cúng dường trai Tăng và Phật tử thọ chay
4:00pm – Hoàn mản lễ

Để tăng tạo thêm duyên lành trong mùa báo hiếu Vu Lan xin chư Phật tử nhín chút thời giờ quý báo về tham dự buổi lễ cầu nguyện nầy. Xin thành thật cảm ơn chư Phật tử và cầu chúc chư vị luôn luôn tròn đầy hiếu hạnh, phước huệ viên mãn, Phật đạo viên thành.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

Dear temple member:

The Ksitigarbha Temple will be hosting the Ksitigarbha Ceremony on August 28, 2011. We would like to invite everybody to join us on this auspicious day. We have invited more than 20 monks and nuns from around the Washington region and also from other states to come in order to increase the blessing for those who wish to make offerings on behalf of the deceased relatives or loved ones as well as to benefit those who are still alive. The ceremony will be headed by Venerable Thich Trí Đức from California and he will also be giving a dharma session in Vietnamese. The ceremony schedule is as follows.

Ceremony schedule:
9:00am – Temple opens
11:30am – Noon offering to the Buddha
12:00pm – Dharma session by Venerable Thich Trí Đức
1:30pm – Food offering to monks and vegetarian lunch for everybody
4:00pm – Temple close

If you can, please take some time off of your busy schedule to join us this ceremony. I would like to wish everyone peace of mind, great resolve in their Buddhist practice, and complete protection under the Buddhas and bodhisattvas.

Hình Ảnh Lễ Khai Kinh

  View Album

Đem ngày 13 tháng 8, chùa Địa Tạng Viên Quang Tự lần đầu tiên tổ chức lễ khai kinh Duyên Mệnh Địa Tạng và Địa Tạng Thập Luân Kinh. Các hình ảnh nầy do chú Thiện Tâm chụp và đăng lên để chia sẽ với tất cả. Nếu quý Phật tử nào không được cơ hội lên chùa dự lễ khai kinh vừa rồi, xin nhín một chút thơi giờ tuần sao vào ngày 20 tháng 8 để tụng kinh cầu cho ông bà tổ tiên mau sớm được siêu sanh Tịnh độ và bà con quyến thuộc còn tại thế được thân tâm an lạc. Mấy thầy sẽ tiếp tục tụng Quyển thứ 2 của Kinh Địa Tạng Thập Luân và sẽ bất đầu vào 7 giờ tối.

Vu Lan Ceremony August 7, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử:

Mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về với chúng ta, ngày mà người con hiếu thảo nào cũng mang trong tâm tưởng nhớ đến công ơn sanh thành và nuôi dưỡng khổ cực của cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ nhiều đời trong quá khứ, để tỏ lòng nhớ công ơn nuôi dưỡng to lớn như trời biển này Chùa Địa Tạng sẽ tổ chức Lễ Vu Lan vào ngày 07 tháng 08 năm 2011, (tức ngày 08/07/2011 AL). Để buổi lễ thêm phần trang nghiêm, chùa đã cung thỉnh đại lão Hoà Thượng Thích Tụê Minh từ Missouri đến ban bố một buổi thuyết pháp đặc biệt.

Chương trình lễ như sau:
9:00 AM – Chùa mở cửa
11:30 AM – Lễ cúng ngọ Phật
12:00 PM – Thời thuyết pháp do đại lão Hoà Thượng Thích Tuệ Minh thuyết giảng
1:00 PM – Lễ phóng sanh
1:30 PM – Phật tử thọ chay
3:00 PM – Lễ cúng vong
4:00 PM – Hoàn mãn lễ

Kính thưa chư phật tử để nghĩ nhớ và báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của ông bà và cha mẹ, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ làm đại lễ phóng sanh chim, rùa, cá, v.v…chư phật tử nào muốn đóng góp phần công đức xin lên chùa ghi mẫu đơn phóng sanh trước khi lễ bắt đầu. Trong dịp đại Lễ Vu Lan Bồn, chúng tôi xin trân trong kính mời chư phật tử và quý thân hữu, đồng hương, bớt chút thời giờ về chùa dâng hương cúng Phật và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh Tịnh Độ và cha mẹ hiện tiền nhiều hàm triêm lợi lạc.
Cũng trong mùa Vu Lan hay gọi mùa báo hiếu, tôi xin thay mặt cho tất cả tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự, cầu xin tam bảo gia hộ cho chư phật tử cùng gia quyến luôn luôn được thân tâm an lạc và tròn đầy hiếu niệm.

————————

NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

The Ksitigarbha Temple will be hosting the Vu Lan ceremony (also know as Ullambana ceremony) on Sunday August 7, 2011. The purpose of this ceremony is to honor one’s parents and ancestors by praying for their health, well being, and for those who are no longer with us to be born into Buddha’s Pureland. The Buddha has always emphasized the importance of filial piety towards our parents and he regarded it as one of the highest merits anyone can achieve in their lifetime. We all must try to take some time away from our daily routines and stop to remember the huge debt that we owe to our parents for their boundless love and sacrifices in raising us to become who we are today. We should take this chance to honor our parents and show them how much we appreciate what they have done for us. In this ceremony, we have invited a guest monk, Venerable Thich Tue Minh, to give a dharma session in Vietnamese.

Ceremony schedule:
9:00 AM – Temple opens
11:30 AM – Noon offering to the Buddha
12:00 PM – Dharma session given by Venerable Thich Tue Minh
1:00 PM – Releasing of animals ceremony
1:30 PM – Vegetarian lunch
4:00 PM – Temple closes

We hope that you can take some time off of your busy schedule to come and attend the ceremony. Finally we at the Ksitigarbha Temple would like to wish everyone peace of body, peace of mind, and that all parents be honored with filial piety.

Kuan Yin Enlightenment Ceremony July 17, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử:

Nhân dịp lễ vía Quan Âm Thành Đạo, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức đại lễ trong ngày 17 tháng 7 năm 2011 (tức ngày 17 tháng 6 Âm Lịch), cũng góp phần công đức cũng như giúp phật tử tinh tiến trên đường tu học, chùa Địa Tạng đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu từ California đến ban bố buổi thuyết pháp đặc biệt về ý nghĩa và công hạnh của Đức Quán Âm trong kinh Phổ Môn.

Chương trình hành lễ như sau:
9:00 am: Chùa mở cửa
11:30 am: Lễ cúng ngọ Phật
12:00 pm: Thuyết pháp do Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu thuyết giảng
1:30 pm: Phật tử thọ chay
5:00 pm: Hoàn mản lễ

Đễ giúp buổi lễ thêm phần trang nghiêm cũng như duyên lành của chúng ta trên đường tu đạo, mong chư Phật tử nhín chút thời giờ đến tham dự buổi cầu nguyện nầy và sau hết cầu chúc cho chư phật tử và bửu quyến luôn luôn được sự gia trì của chư Phật và bồ tát, được vô lượng an lành và hạnh phúc.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

This coming Sunday July 17, 2011, Ksitigarbha Temple will be holding a ceremony for the compassionate bodhisattva Kuan Yin. We hope that you can take some time off of your busy schedule to attend this event. On this special occasion, we are inviting a guest monk Venerable Thich Nguyen Sieu from California to give a dharma session in Vietnamese. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony schedule:
9:00 AM – Temple opens
11:30 AM – Noon offering to the Buddha
12:00 PM – Dharma session given by Venerable Thich Nguyen Sieu from California
1:30 PM – Vegetarian lunch
5:00 PM – Temple closes

Again, we hope you can come by and attend this ceremony . The monks at Ksitigarbha Temple would like to wish everyone a peace, prosperity, and be safe under the light of the Buddhas and bodhisattvas.

Buddha’s Birthday May 8, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư vị Phật từ và quý đồng hương:

Mỗi năm, khi tiết trời se lạnh của mùa đông qua đi, nhường lại cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân tràn về phủ kín cả thế gian. Khi các loài muôn thú cũng như cỏ cây thi nhau đâm chồi nảy lộc như chào mừng một bầu không khí đầy an bình và ấm cúng của nhân loại. Cũng vào thời gian này khoảng 2555 năm về trước, một đấng đại phước đã giáng trần từ cõi trời Đâu Xuất xuống thế gian của chúng ta, để trở thành một vị Phật vẹn toàn đức hạnh, từ bi mà tất cả mọi người đều thành tâm cung kính. Đây được xem như sự giáng trần hay đản sanh của đấng đại phước vẹn toàn trên cả trời người mà ai ai cũng đều tôn kính, và được đặt tên là thái tử Tất Đạt Đa, hay là đức Phật Thích Ca, đấng Giác Ngộ vẹn toàn của nhân loại.

Ngày nay, tất cả các tự viện lớn nhỏ trên các nước Phật giáo đều chọn mùa xuân để tổ chức lễ Khánh Đản của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Hoà trong bầu không khí hân hoan này, Địa Tạng Viên Quang tự sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản vào ngày 8 tháng 5 năm 2011 (nhằm ngày 6 tháng 4 Âm Lịch). Để buổi lễ thêm phần trang nghiêm, và chư Phật tử được thêm phần trí huệ trên bước đường tu học Phật Pháp, chùa đã cung thỉnh đại lão Hoà Thượng Thích Tụê Minh từ Missouri đến tham dự đại lễ Phật Đản. Trong đại lễ này, đại lão Hoà Thượng sẽ ban cho Phật tử một buổi thuyết pháp đặc biệt về lợi ích và phước báu của việc đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni giáng trần trong thế gian này.

Chương trình đại lễ:
9:00 AM – Chùa mở cửa
11:30 AM – Lễ cúng ngọ Phật
12:30 PM -Thời thuyết pháp đặc biệt do đại lão Hoà Thượng Thích Tuệ Minh đến từ Missouri
1:30 PM – Lễ tắm Phật và thọ bánh kiết tường
2:00 PM – Phật tử thọ chay
5:00 PM – Hoàn Mãn

Nhằm tăng thêm phần trang nghiêm và chư vị Phật tử được lợi lạc phước thiện trong mùa Phật Đản, mong chư Phật tử vui lòng nhín chút thời giờ về tham dự buổi lễ. Nhân dịp trong mùa Phật Đản, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang tự thành tâm cầu nguyện cho chư Phật tử trong và ngoài nước luôn luôn được thân tâm an lạc, trí huệ viên mãn, bồ đề tâm kiên cố và sống an lành trong hào quang chư Phật.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

Ksitigarbha temple is celebrating the Buddha’s birthday this year on Sunday May 8, 2011. We will be holding a ceremony and everyone is welcome to attend. There will be a guest monk Venerable Thich Tue Minh from Missouri there that day to preach the dharma in Vietnamese. We hope that you can spare some time out of your busy schedule to come by and celebrate this auspicious day with us.

Around 2555 years ago, a great prince was born into this world and his name was Siddartha Gautama. He later grew up and left his kingdom and all of his possessions behind in search of the ultimate truth. He later became enlightened and went on to teach countless beings who crossed his path and was known as the Buddha. Around this time of the year, when the winter cold dissipates and the warmth of the spring weather peaks through, we usually remember the day that the Buddha came into this world and blessed us with his wisdom. The light of his teachings is like the sun which shines down on this earth dispelling the darkness and giving comfort to all that it touches. By attending this ceremony, we hope that you can take a little bit of the Buddha’s teachings home with you and apply it in your everyday life. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony schedule:
9:00 AM – Temple opens
11:30 AM – Noon offering to the Buddha
12:30 PM -Dharma session given by Venerable Thích Tuệ Minh from Missouri
1:30 PM – Little Buddha bathing ritual and cutting the birthday cake
2:00 PM – Vegetarian lunch
5:00 PM – Temple closes

Again, we hope you can come by to celebrate the Buddha’s birthday with us. The monks at Ksitigarbha Temple would like to wish everyone a peaceful mind, infinite wisdom, great devotion in your practice, and protection under the Buddhas and bodhisattvas.

Buddha’s Relic Ceremony April 17, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư phật tử:

Để tưởng niệm ngày vía Nhập Niết Bàn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ cúng dường Xá Lợi vào ngày chủ nhật 17 tháng 4, 2011 (tức vào ngày 15 tháng 3 Âm lịch). Cũng để tăng sự trang nghiêm, và góp phần vào sự tu học của phật tử, chùa Địa Tạng đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Viên Lý đến từ California và trong buổi lễ nầy Thượng Tọa sẽ có buổi thuyết pháp đặc biệc dành cho chư phật tử. Mong sự hiện diện của chư phật tử sẽ tạo thêm phước lành của chúng ta với Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật và để tưởng nhớ công đức bất tư nghì mà Đức Phật đã chỉ đường cho chúng ta trong sự giải thoát sanh, lảo, bịnh, tử. Cũng để tưởng niệm công đức nầy và giúp buổi lễ thêm phần long trọng, mong chư phật tử nhín chút thời giờ đến tham dự buổi lễ trên. Cầu chúc chư phật tử luôn luôn được thân tâm an lạc, hoan hỉ trong đường tu học dưới sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát.

Chương trình hành lễ:
9:00 am – Chùa mở cửa
11:30 am – Lễ cúng ngọ Phật
12:00 pm – Buổi giảng pháp đặc biệt do Thượng Tọa Thích Viên Lý đến từ California
1:00 pm – Phật tử thọ chay
5:00 pm – Hoàn mãn lễ


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

To remember the day that Shakyamuni Buddha entered parinirvana, Ksitigarbha Temple is hosting the Buddha’s Relic Ceremony on Sunday April 17, 2011. This ceremony we have invited a guest monk Venerable Thich Vien Ly from California to give a dharma session in Vietnamese. If you have time, you are welcome to join us on this special occasion. The purpose of this ceremony is to reflect on the lessons we can learn from the Buddha’s life and his teachings so that one day we can escape this cycle of birth, sickness, old age and death. When the Buddha was near the end of his life and was about to pass into parinirvana, his disciples all stood around by his side and couldn’t help but cry. To sooth their sadness, he reminded them of the law of impermanence. That all things that arises are subject to decay, all that comes into existence must one day cease to exist, and that we should not rely on anybody but ourselves for our own liberation. The Buddha’s teachings have echoed throughout the times and have saved countless beings. As a Buddhist, a follower of his teachings, we must try our best to learn it and apply it to our everyday life. Lastly, I would like to wish everybody a peaceful mind, happiness in your Buddhist path, and safe under the protection of the Buddhas and bodhisattvas. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony Schedule:
9:00 am – Temple opens
11:30 am – Noon offering to the Buddha
12:00 pm – Dharma session by Veneral Thích Viên Lý
1:00 pm – Vegetarian lunch
5:00 pm – Temple closes