First Full Moon Ceremony

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Nhân dịp đầu năm Tân Mẹo 2011. Để kết duyên trong Tam Bảo, cũng như gieo them căn lành với Phật Pháp, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức buổi cơm chay thiết đải chư phật tử nhân dịp Rằm Thượng Nguyên nhằm ngày 20 tháng 2 năm 2011 (tức 18 tháng 01 Âm lịch). Cũng trong dịp này chùa sẽ tổ chức dâng đèn Dược Sư để cầu an cho chư phật tử. Trong ngày vui tốt lành của đầu năm, mong chư phật tử và quý đồng hương nhín chút thời gian quý báu về tham dự buổi lễ cầu an nầy.

Chương trình lễ sẽ tổ chức như sau:
9:00 am: Chùa mở cửa
11:30 am: Múa lân mừng xuân mới và lời chuc Tết của thầy trụ trì
12:00 pm: Lễ đốt đèn và tụng kinh Dược Sư
12:30 pm: Dâng sớ cầu an cho phật tử
1:00 pm: Phật tử thọ chay
5:00 pm: Hoàn mãn lễ

Xin thành thật cảm tạ chư phật tử và cầu mong chư phật tử được thân tâm an lạc vạn sự kiết tường.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

On behalf of the monks at Ksitigarbha Temple, I would like to invite everyone to the First Full Moon Ceremony coming up this Sunday February 20, 2011. This is going to be one of our most crowded ceremonies in the year. Before noon, a portion of the lower parking lot will be closed off for the dragon dance. For those who are new to the temple, once the lower and upper parking lot fills up, we would normally park cars at a remote location and shuttle people back to our temple. The person at the front gate will give you directions to the remote parking if you happen to come when the temple parking lot is full. For those members who are familiar with this, please go to the remote parking lot(s) once the flags are up. If you have any questions, please feel free to email us. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony Schedule:
9:00 am: Temple opens
11:30 am: Dragon dance
12:00 pm: Reading Medicine Buddha sutra and candle offering
12:30 pm: Blessing ceremony
1:00 pm: Vegetarian lunch
5:00 pm: Temple close

I hope you can take some time off of your busy schedule to attend the ceremony. Finally, I would like to wish everyone is safe and blissful under the protection of the Buddhas and bodhisattvas.

Comment ( 1 )

  1. Thao Nguyen
    Please email all pertinent info regarding temple's ceremonies, events, etc. Thank you. NMADDP

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>