Buddha’s Birthday May 8, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư vị Phật từ và quý đồng hương:

Mỗi năm, khi tiết trời se lạnh của mùa đông qua đi, nhường lại cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân tràn về phủ kín cả thế gian. Khi các loài muôn thú cũng như cỏ cây thi nhau đâm chồi nảy lộc như chào mừng một bầu không khí đầy an bình và ấm cúng của nhân loại. Cũng vào thời gian này khoảng 2555 năm về trước, một đấng đại phước đã giáng trần từ cõi trời Đâu Xuất xuống thế gian của chúng ta, để trở thành một vị Phật vẹn toàn đức hạnh, từ bi mà tất cả mọi người đều thành tâm cung kính. Đây được xem như sự giáng trần hay đản sanh của đấng đại phước vẹn toàn trên cả trời người mà ai ai cũng đều tôn kính, và được đặt tên là thái tử Tất Đạt Đa, hay là đức Phật Thích Ca, đấng Giác Ngộ vẹn toàn của nhân loại.

Ngày nay, tất cả các tự viện lớn nhỏ trên các nước Phật giáo đều chọn mùa xuân để tổ chức lễ Khánh Đản của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Hoà trong bầu không khí hân hoan này, Địa Tạng Viên Quang tự sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản vào ngày 8 tháng 5 năm 2011 (nhằm ngày 6 tháng 4 Âm Lịch). Để buổi lễ thêm phần trang nghiêm, và chư Phật tử được thêm phần trí huệ trên bước đường tu học Phật Pháp, chùa đã cung thỉnh đại lão Hoà Thượng Thích Tụê Minh từ Missouri đến tham dự đại lễ Phật Đản. Trong đại lễ này, đại lão Hoà Thượng sẽ ban cho Phật tử một buổi thuyết pháp đặc biệt về lợi ích và phước báu của việc đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni giáng trần trong thế gian này.

Chương trình đại lễ:
9:00 AM – Chùa mở cửa
11:30 AM – Lễ cúng ngọ Phật
12:30 PM -Thời thuyết pháp đặc biệt do đại lão Hoà Thượng Thích Tuệ Minh đến từ Missouri
1:30 PM – Lễ tắm Phật và thọ bánh kiết tường
2:00 PM – Phật tử thọ chay
5:00 PM – Hoàn Mãn

Nhằm tăng thêm phần trang nghiêm và chư vị Phật tử được lợi lạc phước thiện trong mùa Phật Đản, mong chư Phật tử vui lòng nhín chút thời giờ về tham dự buổi lễ. Nhân dịp trong mùa Phật Đản, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang tự thành tâm cầu nguyện cho chư Phật tử trong và ngoài nước luôn luôn được thân tâm an lạc, trí huệ viên mãn, bồ đề tâm kiên cố và sống an lành trong hào quang chư Phật.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

Ksitigarbha temple is celebrating the Buddha’s birthday this year on Sunday May 8, 2011. We will be holding a ceremony and everyone is welcome to attend. There will be a guest monk Venerable Thich Tue Minh from Missouri there that day to preach the dharma in Vietnamese. We hope that you can spare some time out of your busy schedule to come by and celebrate this auspicious day with us.

Around 2555 years ago, a great prince was born into this world and his name was Siddartha Gautama. He later grew up and left his kingdom and all of his possessions behind in search of the ultimate truth. He later became enlightened and went on to teach countless beings who crossed his path and was known as the Buddha. Around this time of the year, when the winter cold dissipates and the warmth of the spring weather peaks through, we usually remember the day that the Buddha came into this world and blessed us with his wisdom. The light of his teachings is like the sun which shines down on this earth dispelling the darkness and giving comfort to all that it touches. By attending this ceremony, we hope that you can take a little bit of the Buddha’s teachings home with you and apply it in your everyday life. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony schedule:
9:00 AM – Temple opens
11:30 AM – Noon offering to the Buddha
12:30 PM -Dharma session given by Venerable Thích Tuệ Minh from Missouri
1:30 PM – Little Buddha bathing ritual and cutting the birthday cake
2:00 PM – Vegetarian lunch
5:00 PM – Temple closes

Again, we hope you can come by to celebrate the Buddha’s birthday with us. The monks at Ksitigarbha Temple would like to wish everyone a peaceful mind, infinite wisdom, great devotion in your practice, and protection under the Buddhas and bodhisattvas.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>