Kuan Yin Enlightenment Ceremony July 17, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử:

Nhân dịp lễ vía Quan Âm Thành Đạo, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức đại lễ trong ngày 17 tháng 7 năm 2011 (tức ngày 17 tháng 6 Âm Lịch), cũng góp phần công đức cũng như giúp phật tử tinh tiến trên đường tu học, chùa Địa Tạng đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu từ California đến ban bố buổi thuyết pháp đặc biệt về ý nghĩa và công hạnh của Đức Quán Âm trong kinh Phổ Môn.

Chương trình hành lễ như sau:
9:00 am: Chùa mở cửa
11:30 am: Lễ cúng ngọ Phật
12:00 pm: Thuyết pháp do Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu thuyết giảng
1:30 pm: Phật tử thọ chay
5:00 pm: Hoàn mản lễ

Đễ giúp buổi lễ thêm phần trang nghiêm cũng như duyên lành của chúng ta trên đường tu đạo, mong chư Phật tử nhín chút thời giờ đến tham dự buổi cầu nguyện nầy và sau hết cầu chúc cho chư phật tử và bửu quyến luôn luôn được sự gia trì của chư Phật và bồ tát, được vô lượng an lành và hạnh phúc.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

This coming Sunday July 17, 2011, Ksitigarbha Temple will be holding a ceremony for the compassionate bodhisattva Kuan Yin. We hope that you can take some time off of your busy schedule to attend this event. On this special occasion, we are inviting a guest monk Venerable Thich Nguyen Sieu from California to give a dharma session in Vietnamese. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony schedule:
9:00 AM – Temple opens
11:30 AM – Noon offering to the Buddha
12:00 PM – Dharma session given by Venerable Thich Nguyen Sieu from California
1:30 PM – Vegetarian lunch
5:00 PM – Temple closes

Again, we hope you can come by and attend this ceremony . The monks at Ksitigarbha Temple would like to wish everyone a peace, prosperity, and be safe under the light of the Buddhas and bodhisattvas.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>