Medicine Buddha Ceremony October 30, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chu Phật tử:

Nhân dịp lễ vía Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, vị Phật mà được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hết lời tán thán vì đã lập rất nhiều hạnh nguyện cứu khổ cho những người sanh ra đời mang nhiều bệnh tật trầm kha, hoặc trong cuộc sống bị nhiều đều bất hạnh do những nghiệp báo lưu truyền làm cho thân thể không được trọn vẹn hay đời sống gặp nhiều khó khăn và đau khổ. Vì thế những lời nguyện sâu xa của đức Phật Dược Sư đã đem không biết bao sự lợi lạc cho tất cả chúng ta khi cầu nguyện đến ngài. Nên mổi năm đến ngày Khánh Đản Dược Sư Phật, tất cả các nước theo Phật giáo đại thừa đã làm lễ vô cùng trọng thể để tưởng nhớ công đức to lớn ấy. Để tiếp nối truyên thống tốt đẹp cao cả nầy, tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức đại lễ Khánh Đản Dược Sư vào ngày 30 tháng 10 năm 2011 (tức ngày 04 tháng 10 năm 2011 Âm lịch).

Chương trình lễ gồm có:
9:00am – Chùa mở cửa
11:30am – Lễ cúng ngọ Phật
12:00pm – Thơi thuyết pháp đặc biệt do Thượng Tọa Thích Thiện Ý ban bố
1:00pm – Lễ dâng đèn
1:30pm – Phật tử thọ chay
4:00pm – Hoàn mãn lễ

Để giúp buổi lễ thêm phần trang nghiêm và được sự cảm ứng gia hộ của chư Phật và bồ tát, mong chư Phật tử nhín chút thời giờ quý báo về tham dự buổi lễ trên. Cũng nhân mũa kiết tường thay mặt tăng chúng Địa Tạng Viên Quang Tự, xin cầu chúc chư Phật tử luôn luôn thân tâm an lạc trong sự bảo hộ của chư Phật và bồ tát.


NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA

Dear temple members,

Ksitigarbha temple will be hosting our last ceremony of the year 2011, the Medicine Buddha Ceremony, on Sunday October 30th, 2011. The Medicine Buddha has been highly praised by our Shakyamuni Buddha for his many vows to save sentient beings who suffer from sickness and disabilities as well as those who face many obstacles in their lives. From his great vows, the Medicine Buddha has benefit countless beings who have called upon his name and because of this Mahayana buddhist centers from all over the world are celebrating this ceremony in honor of the Medicine Buddha’s great and boundless virtues. The ceremony schedule is as below.

Ceremony schedule:
9:00am – Temple opens
11:30am – Noon offering to the Buddha
12:00pm – Dharma session in Vietnamese by Venerable Thich Thien Y
1:00pm – Candle offering
1:30pm – Vegetarian lunch
4:00pm – Temple closes

Oh behalf of all of the monks at Ksitigarbha temple, I would like to thank everyone for your continue support for the temple in the past year. Your dedication and simply your presence at the ceremonies brings great joy to us at this temple, because we know that those who puts their heart into buddhism will one day become a future Buddha and will save many sentient beings from suffering. May all be blissful and gain ultimate wisdom from the Buddha’s dharma and one day realize your Buddha nature.

Comments ( 2 )

  1. Laura H Thai
    Hi, On the website http://diatangtemple.org/2011/10/medicine-buddha-ceremony-october-30-2011/, there is a typo in the message "Nếu quý Phật tử muốn chùa giở email thông báo trước khi mọi lễ, xin vui lòng để lại email ở dưới". Was: "... muốn chùa giở email ..." Should Change To: "... muốn chùa gởi email ..." I hope that you don't mind about my comment. Have an absolutely wonderful day. -Laura
    • Thầy Minh Thành
      Thanks Laura for letting us know. It has been fixed.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>