New Amida Buddha Statue Ceremony June 24, 2012

*Scroll down for English version

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa chư vị Phật tử cùng các chư mạnh thường quân,

Nhân trong mùa Phật Đản, nhờ cơ duyên thù thắng, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự đã cung thỉnh thánh tượng A Di Đà Phật bằng đá hoa cương được điêu khắc tinh xảo tại Việt Nam. Đây là một công trình vĩ đạivà trang nghiêm nhằm giúp cho chư Phật tử được cơ hội lễ lạy và tu học.
Địa Tạng Viên Quang Tự long trọng cử hành Đại Lễ Khánh Thành An Vị Tượng A Di Đà Phật Lộ Thiên vào Chủ Nhật ngày 24 tháng 6 năm 2012 (nhằm ngày 6 tháng 5 năm Nhâm Thìn). Mong chư Phật tử nhín chút thời giờ quý báu trở về chùa tham dự đại lễ an vị.
Đến chứng minh và chủ trì cho buổi lễ, chùa đã cung thỉnh các chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni tại Hoa Kỳ cùng chư Tôn Đức tại Đảo Quốc Đài Loan.

Chương trình đại lễ:
9:00am Chùa mở cửa
10:00-10:30am Lễ an vị tôn tượng A Di Đà Phật
10:30-11:30am Lễ chứng minh và cúng dường do chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng hành lễ
11:30-12:30pm Lễ cúng ngọ và cúng dường chư Phật do chư Tăng Đài Loan chủ trì
12:30-1:00pm Lễ tấn phong Thượng Tọa Thích Nhật Truyền lên Pháp Vị Hòa Thượng do chư Tôn Đức Trưởng Lão bổ nhiệm
1:00-1:30pm Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng ban đạo từ
1:30-2:00pm Tặng tượng Phật ngọc lưu niệm cho chư Phật tử
2:00-3:00pm Lễ cúng dường trai tăng- Phật tử thọ chay
3:00pm Hoàn mãn lễ

Để cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm và thập phần viên mãn, mong chư Phật tử nhín chút thời giờ về dâng hương và chiêm bái thánh tượng đức Từ Phụ A Di Đà Phật
Nhân trong mùa kiết tường Phật Đản, thay mặt cho Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự xin cầu chúc chư Phật tử được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường và sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật và chư Đại Bồ Tát.


Namo Shakyamuni Buddha
Dear temple members and friends,

We would like to invite you and your family to the upcoming eye-opening ceremony of our new Amida Buddha statue. The event will be held on Sunday, June 24th, 2012 and the temple will be opened on that day from 9am-4pm. We hope that you can take some time off from your busy schedule to come to our temple and be part of the unveiling of the Amida Buddha statue and share this special day with us. We are expecting a large crowd that day and so I would like to apologize ahead of time if there is any difficulty in finding a place to park or a place to stand during the ceremony.
Two years ago, the monks at Ksitigarbha temple had placed an order in Vietnam for the construction of a one-of-a-kind and very beautiful white marble Amida Buddha statue. Ever since then, we have waited with great anticipation for the day of the statue’s completion. Today, that day has come and we feel that this is a great milestone for us at Ksitigarbha temple because this statue will bring great benefits to all of those who come to see and pray to it. Also on this occasion, we have invited great venerable monks from all over the United States as well as Taiwan to preside over the grand eye-opening of the new statue.

Schedule for the grand ceremony:
9:00am Temple opens
10:00-10:30am Eye-opening ceremony of Amida satue (upper parking lot)
10:30-11:30am Witness and offering ceremony persided over by the great venerable monks
11:30-12:30pm Noon offering to the Buddha with chanting lead by Taiwan monks (main shrine)
12:30-1:00pm Promotion of the head monk to most venerable status
1:00-1:30pm A few words from the guest monks
1:30-2:00pm Gifting of a buddha necklace from the temple to all attendees
2:00-3:00pm Free vegetarian lunch
3:00pm End of ceremony

Again, please join us on this rare occasion to witness, pray, and make incense offerings to the new Amida Buddha statue. Lastly, I would like to wish everyone peace of mind, health, prosperity, and forever be protected in the halo of the Buddhas and bodhisattvas.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>