Video Lễ Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mộ A Di Đà Phật, xin mời quý Phật tử xem 2 video do Tommy Nguyen thực hiện trong dịp Vía Ngày Địa Tạng Vương Bổ Tát tại chùa Địa Tạng vừa qua.Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>