Lễ Đàn Thủy Lục và Kỷ Niệm 20 Năm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Cứu Khổ Tam Đồ- Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma-Ha-Tát

Kính thưa chư vị Phật tử,

Như chúng ta đã biết, ngày nay đời sống của con người ngày càng bị đe dọa bởi rất nhiều khó khăn do thiên tai bão lụt cũng như những căn bệnh hiểm nghèo ngày càng hoành hành ở khắp mọi nơi. Thêm vào đó, những cảnh tang thương, khốc liệt do chiến tranh mà loài người gây tạo không ngừng nghỉ. Trước những trầm luân của cuộc sống đầy gian truân và bất trắc này, cũng như những thảm cảnh điêu tàn do thiên tai tàn phá; nên Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự cố gắng thực hiện đại Trai Đàn Chẩn Tế- Thủy Lục Pháp Hội Khoa Nghi để nương vào uy lực gia trì của Tam Bảo cùng sự gia trì bảo hộ của thiên long bát bộ nhằm cầu siêu cho thập loại cô hồn chúng sanh và cứu độ cho các loài khổ chúng quần mê đang lang thang nơi chốn U Minh được sớm siêu sanh nơi miền Tịnh Độ. Đại lễ trai đàn sẽ được cử hành từ thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 24 tháng 4 năm Ất Mùi) cho đến thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 27 tháng 4 năm Ất Mùi)

Chương trình Trai Đàn Chẩn Tế- Thủy Lục Pháp Hội như sau:
Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 24 tháng 4 năm Ất Mùi)
10:00am Khai Đàn Pháp Hội
Thứ Năm, ngày 11 và thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 25, 26 tháng 4 năm Ất Mùi)
9:00am-12:00pm Tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện- trọn bộ (theo nghi thức Việt, Hoa)
12:00pm Lễ Cúng Ngọ Phật và Tam Thiên Thế Giới (theo nghi thức Việt, Hoa)
2:00pm-5:00pm Tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện- trọn bộ (theo nghi thức Việt, Hoa)
5:00pm Cúng thí thực chư hương linh quá vãng (theo nghi thức Việt, Hoa)
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 27 tháng 4 năm Ất Mùi)
9:00am-12:00pm Lễ Cúng Đàn Chư Thiên
12:00pm Lễ Cúng Ngọ Phật và Tam Thiên Thế Giới (theo nghi thức Việt, Hoa)
4:00pm-8:00pm Lễ Du Gìa Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi

Trai Đàn Chẩn Tế- Thủy Lục Pháp Hội do Hòa Thượng Thích Nhật Truyền- viện chủ chùa Địa Tạng đương vị Sám Chủ, cùng sự hợp nhất hộ đàn của chư tôn đức Tăng tại Địa Tạng Viên Quang Tự và chư tôn đức Tăng tại Đài Loan đảo quốc theo nghi thức Mật Nghi.
Pháp hội gồm có hai Đàn Tràng chính là Đàn Tràng Cầu An, và Đàn Tràng Cầu Siêu:

• Đàn Tràng Cầu An mang tính cách cầu nguyện cho tất cả chư thiện nam, tín nữ hiện tiền được cuộc sống ấm no, kiết tường, thịnh vượng, v.v…
• Đàn Tràng Cầu Siêu mang tính cách siêu tiến cho cửu huyền thất tổ, chư vị hương linh siêu phần lạc mộ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn, chúng sanh hoạnh tử, chết vì thiên tai, bão lụt, bệnh tật cũng như những anh linh sơ sinh, chết vì hư thai, phá thai, v.v…

Hòa vào không khí trang nghiêm của pháp hội, Tăng chúng tại chùa Địa Tạng trang trọng cử hành đại lễ khai nhãn thánh tượng Lô Xá Na Phật lộ thiên và lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Địa Tạng Viên Quang Tự vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 28 tháng 4 năm Ất Mùi)

Chương trình Đại Lễ như sau:
Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 28 tháng 4 năm Ất Mùi)
10:30am-11:00am Đốt pháo khai lễ và múa lân khai mạc
11:00am-11:20am Lễ dâng hương hoa và lễ khai nhãn thánh tượng Lô Xá Na Phật lộ thiên
11:30am-12:00pm Lễ cúng Ngọ Phật
12:00pm-12:30pm Lời cảm từ của Hòa Thượng viện chủ chùa Địa Tạng Viên Quang Tự
12:30pm-1:00pm Lời chúc mừng từ đại diên Tăng chúng tại Đài Loan đảo quốc
1:00pm Cắt bánh kiết tường và phát quà lưu niệm cho chư Phật tử
1:30pm Phật tử thọ chay
3:00pm Hoàn Mãn Lễ

Để giúp buổi lễ được sớm thành tựu và quý Phật tử có thể tạo thêm phần phước báu cho thân bằng quyến thuộc, kẻ còn người mất được hàm triêm lợi lạc; mong quý Phật tử nhín chút thời giờ về chùa tụng kinh cũng như tham dự Pháp Hội và Đại Lễ theo như ngày và giờ nêu trên. Một lần nữa, thay mặt cho Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang tự, tôi thành tâm cầu chúc cho quý vị cùng bửu quyến vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường; cũng như cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ của quý vị sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc.

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>