First Full Moon Ceremony February 13, 2022

*Scroll down for English version*

Kính thưa chư Phật tử,

Nhân dịp đầu năm Nhâm Dần 2022, để kết duyên trong Tam Bảo, cũng như gieo them căn lành với Phật Pháp, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ Rằm Thượng Nguyên nhằm ngày 13 tháng 02 năm 2022 (tức 13 tháng 01 Âm lịch). Cũng trong dịp này chùa sẽ tổ chức dâng đèn Dược Sư để cầu an cho chư Phật tử. Trong ngày vui tốt lành của đầu năm, mong chư Phật tử và quý đồng hương nhín chút thời gian quý báu về tham dự buổi lễ cầu an nầy.

Chương trình lễ gồm có:
10:00amChùa mở cửa
11:30amĐốt pháo và múa lân mừng xuân mới
12:00pmLễ đốt đèn Dược Sư (chỉ chư Tăng làm)
12:00pmPhật tử nhận cơm chay đem về
3:00pmHoàn mãn lễ

Năm nay chùa sẽ có đốt pháo va múa lân để đoán mừng xuân mới. Quý Phật tử nào mà muốn coi múa lân thì nên tới sớm vì đường đi vào chùa sẽ bị kẹt xe lâu hơn lễ thường.

Xin thành thật cảm tạ chư Phật tử và cầu mong chư phật tử được thân tâm an lạc vạn sự kiết tường.


To welcome the new year 2022, Year of the Tiger, Ksitigarbha Temple is celebrating the First Full Moon ceremony on Sunday February 13, 2022. We will be lighting up candles to offer to the Medicine Buddha and doing a blessing ceremony for all sentient beings. On this auspicious occasion we will also start the ceremony off with a Dragon dance show and lighting up firecrackers. Please take some time off of your busy schedule to join us. The schedule for the ceremony is as follows:

Ceremony schedule:
10:00amTemple opens
11:30amDragon dance and firecrackers to welcome the new year
12:00pmMedicine Buddha candle light ceremony (only monks in the shrine)
12:00pmVegetarian lunch served to-go
3:00pmTemple close

We highly recommend people who want to watch the dragon dance to come early because there will be a lot of traffic and waiting times will be longer than expected. Once our temple lot is full, we will start sending cars to the remote parking lots and shuttling people back to the temple. Please be patient with the traffic and stay safe. Also we will be hiring some officers to monitor the traffic. If you and your family decide to walk to temple, please wait for the police to stop traffic and safely signal you across the road before crossing. Thank you and best wishes to you and your family.

Comment ( 1 )

  1. Grammar Police
    "cops" is impolite - police

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>