Lunar New Years Schedule 2024

Chương trình đón xuân Giáp Thìn năm 2024 như sau

Please scroll down for the English version

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 02 (đêm giao thừa)
9:00pmChùa mở cửa
12:00amLời chúc tết của Hòa Thượng Trụ Trì và khai lộc đầu năm
2:00amChùa đóng cửa
Thư Bảy, ngày 10 tháng 02 (mùng một tết)
9:00amChùa mở cửa
11:00am-12:00pmCúng Ngọ Phật và Tam Thiên Pháp Giới
6:00pmChùa đóng cửa
Chủ Nhật, ngày 11 và Thứ Hai ngày 12 tháng 02 (mùng Hai và mùng Ba Tết)
9:00amChùa mở cửa
4:00pmChùa đóng cửa
Rằm Thượng Nguyên, Chủ Nhật ngày 25 tháng 02
11:30am-12:00pmMúa lân mừng xuân mới và lời chúc Tết của Thầy Trụ Trì
12:00pm-12:30pmLễ đốt đèn và tụng kinh Dược Sư
12:30pm-1:00pmDâng sớ cầu an cho Phật tử
1:00pmPhật tử thọ chay
4:00pmHoàn mãn lễ
tsc_divider4_black

Below is the opening hours for our Lunar New Years Event 2024

February 9, 2024 (Lunar New Year’s Eve)
9:00pmTemple Opens
12:00amA few words from the Head Monk for the New Year and handing out gifts
2:00amTemple close
February 10, 2024 (Lunar New Year Day 1)
9:00amTemple opens
6:00pmTemple close
February 11-12, 2024 (New Year Day 2 and 3)
9:00amTemple opens
4:00pmTemple close
February 25, 2024 (First Lunar Full Moon Ceremony)
11:30-12:00pmDragon dance
12:00-12:30pmMedicine Buddha sutra reading and candle offering
12:30-1:00pmBlessing ceremony
1:00pmVegetarian lunch for all attendees
4:00pmEnd of Ceremony

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>