First Full Moon Ceremony 2024

*Please scroll down for English version*

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử,

Nhân dịp đầu năm Giáp Thìn 2024, để kết duyên trong Tam Bảo, cũng như gieo thêm căn lành với Phật Pháp, Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ Rằm Thượng Nguyên nhằm ngày 25 tháng 02 năm 2024 (nhằm ngày 16 tháng Giêng năm 2024). Nhân dịp này, chùa sẽ tổ chức dâng đèn Dược Sư cầu an cho chư Phật tử. Trong ngày vui tốt lành của đầu năm, mong chư Phật tử và quý đồng hương nhín chút thời gian quý báu về tham dự buổi lễ cầu an này.

Chương trình lễ sẽ tổ chức như sau:

10:00 am   Chùa mở cửa

11:30 am   Đốt pháo và múa lân mừng xuân mới

12:00 pm   Lễ khai đàn, đốt đèn Dược Sư Bổn Nguyện

12:30 pm   Dâng sớ cầu an cho Phật tử

  1:00 pm   Phật tử thọ chay

  4:00 pm   Hoàn mãn lễ

Xin thành thật cảm tạ chư Phật tử và cầu mong chư Phật tử được thân tâm an lạc vạn sự kiết tường.

Divider

NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA

Dear Temple Members,

The Ksitigarbha Temple will be celebrating the First Full Moon Ceremony this year (the year of the Dragon 2024) on February 25th, 2024. In this occasion we will also be doing a Medicine Buddha candle prayer to bless all sentient beings to have a happy and healthy new year. On this auspicious day, we hope you all can take some time off your busy schedule and join us in the celebrations.

The ceremony schedule is as follows:

10:00 am    Temple opens

11:30 am    Dragon dance and firecrackers

12:00 pm    Mecidine Buddha candle prayer

12:30 pm    Blessing ceremony for members

1:00 pm    Vegetarian lunch served

4:00 pm    Temple closed

Thank you from the bottom of our hearts and we wish you all peace, happiness, and boundless successes

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>