Guan Yin Bodhisattva Ceremony

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư phật tử,

Mổi năm khi mùa xuân đến và trên những cành cây vừa hé nụ, gió xuân đến với tất cả chúng ta, không một ai không mừng rở, vì chúng ta sắp qua một mùa đông lạnh lẻo tàn úa. Thì hình ảnh của đức từ mẩu Quán Âm cũng là một hình ảnh của một mùa xuân che chở tràn đầy lòng từ bi bảo vệ cho tất cả mọi loài chúng sanh trong sự sống nhiều đau khổ, vì thế chúng ta thường đón nhận hình ảnh của ngài như một người mẹ hiền thương mến và che chở những người con yếu đuối. Để tưởng niệm công đức vô biên nầy, tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức lễ vía đức Quán Âm Xuất Gia vào ngày 31 tháng 03 năm 2024, dương lịch (tức là ngày 22 tháng 02 âm lịch) để thêm phần phước báo, cũng như tăng tiến trên con đường tu học của chư phật tử, chùa đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Trí Long tại Texas đến để giảng dạy về công đức củng như thánh hạnh của đức từ mẩu Quán Âm.

Chương trình lễ như sau:
9:00amChùa mở cửa
11:30amLễ cúng ngọ
12:00pmThời thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Trí Long
1:00pmLễ dâng y cúng dường đức Quán Âm Bồ Tát
1:30pmPhật tử thọ chay
4:00pmHoàn mãn lễ

Để tăng thêm phần trang nghiêm trong buổi lễ, củng như tạo thêm duyên lành của chúng ta với đức từ mẩu, xin phật tử nhín chút thời giờ về tham dự pháp hội và cầu chúc cho tất cả chư phật tử luôn luôn được sống trong ánh hào quang của đức từ mẩu Quán Thế Âm Bồ Tát.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

On Sunday March 31st, 2024, the Ksitigarbha Temple will be open for the spring Guan Yin Ceremony. Guan Yin bodhisattva in Buddhism is a well known and well respected figure who is like a mother to all sentient beings. His name means “listener of all sorrows” and he has made many vows dedicated to save all sentient beings in situations of trouble and need. This ceremony we have invited a guest monk Venerable Thích Tri Long to come and give a dharma session to talk about the many virtues and merits of Guan Yin bodhisattva in Vietnamese and then afterwards for those who wants to participate, we will make silk scarf offerings to Guan Yin. The ceremony schedule is as follows:

Ceremony Schedule:
9:00amTemple opens
11:30amNoon offering to the Buddha
12:00pmGuess monk Venerable Thích Tri Long will be giving a dharma talk in Vietnamese
1:00pmOffering to Guan Yin bodhisattva
1:30pmVegetarian lunch
4:00pmTemple close

I hope you can take some time off of your busy schedule to attend the ceremony. Finally, I would like to wish everyone is safe and blissful under the protection of Guan Yin bodhisattva.

Comments ( 2 )

  1. Erin
    Will there be translation of the talk in english?
  2. Sharon
    Will there be shuttles during this ceremony? If not, where would be the best place to park?

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>